Netwerkzorg

GroenLinks wil dat zorg dichtbij mensen wordt georganiseerd, zoveel mogelijk met behulp van het eigen netwerk, aangevuld met professionals. Daartoe werken de zorgvrager, vrienden en familie, vrijwilligers en zorgverleners samen. Mensen die zorg nodig hebben bepalen zoveel mogelijk zelf: welke hulp er precies nodig is, wanneer, op welke manier en door wie. Wij noemen dat netwerkzorg.

Eigen verantwoordelijkheid is het toverwoord van het kabinet Rutte-Asscher. Maar het wordt in feite gebruikt als excuus om bezuinigingen op de zorg door te voeren. GroenLinks vindt dat zorg een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Eigen regie voor diegene die zorg nodig heeft staat daarbij voorop.

We weten dat als mensen zelf de regie voeren, ze meer tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg. Het persoonsgebonden budget is voor GroenLinks daarom van groot belang, omdat mensen daarmee hun eigen zorg kunnen organiseren. Amsterdam moet het pgb koesteren en waar mogelijk uitbreiden, zodat bijvoorbeeld ook groepen mensen er als collectief een beroep op kunnen doen. Daartoe is wel nodig dat het pgb-systeem transparanter en eenvoudiger wordt. En  uiteraard geldt dat ook de mensen die minder goed of niet in staat zijn alles zelf te organiseren, kunnen rekenen op uitstekende zorg en ondersteuning.