Helaas zijn er in Amsterdam nog grote verschillen in gezondheid. Lager opgeleiden krijgen gemiddeld 19 jaar eerder te maken met gezondheidsklachten dan hoger opgeleiden. Zij zijn vaker eenzaam en vaker ziek. Dat is een groot onrecht. Door de kosten betaalbaar te houden, zorgen we voor toegankelijke en goede zorg voor iedereen. Wij geloven in solidariteit tussen ziek en gezond. Niemand kiest er voor om ziek te worden of te leven met een handicap.

De zorg wordt nu behandeld als een markt. Ziekenhuizen worden gerund als bedrijven. Bureaucratische tussenlagen, winstbeluste zorgverzekeraars en botte bezuinigingen zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen mensen niet de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.