Jeugdzorg

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit moet er wat GroenLinks betreft toe leiden dat iedere jongere sneller dan nu de hulp krijgt die nodig is. 

Om dit te realiseren wil GroenLinks dat een persoonlijke benadering voorop staat en hulp wordt georganiseerd binnen het bestaande sociale netwerk van gezin, school en omgeving. Jongeren en hun ouders of opvoeders hebben zeggenschap over de gekozen aanpak en kunnen rekenen op vaste hulpverleners. Wachtlijsten in de jeugdzorg vindt GroenLinks uit den boze. De overheveling van taken naar gemeenten mag er daarom niet toe leiden dat er wachtlijsten ontstaan.