Jeugdwerkloosheid

De werkloosheid onder jongeren is sinds de crisis sterk toegenomen. Onder jongeren met een nietwesterse achtergrond is deze schrikbarend hoog: meer dan veertig procent. Dat cijfer schreeuwt om maatregelen.

We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat er een generatie verloren gaat. Bijvoorbeeld door als gemeente afspraken te maken met Amsterdamse bedrijven over het in dienst nemen van jongeren. Of door van bedrijven die de stad inhuurt om bijvoorbeeld wegen aan te leggen of een brug op te knappen, te eisen dat ze leer-werktrajecten of stageplaatsen aanbieden. Deels zijn dit soort afspraken al gemaakt, maar is het zaak om als gemeente harder vast te houden aan het nakomen ervan.

We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat er een generatie verloren gaat. Bijvoorbeeld door als gemeente afspraken te maken met Amsterdamse bedrijven over het in dienst nemen van jongeren. Of door van bedrijven die de stad inhuurt om bijvoorbeeld wegen aan te leggen of een brug op te knappen, te eisen dat ze leer-werktrajecten of stageplaatsen aanbieden. Deels zijn dit soort afspraken al gemaakt, maar is het zaak om als gemeente harder vast te houden aan het nakomen ervan.