Groene Lopers

Het moet makkelijk zijn om snel en veilig door de stad kunnen fietsen, daarom komen er dankzij GroenLinks Amsterdam Groene Lopers voor de Fiets. 

Het sterk toegenomen fietsverkeer vraagt om scherpere prioriteiten vanwege de krappe Amsterdamse wegen en straten. De Groene Lopers voor de Fiets zijn nieuwe, comfortabele routes om snel, schoon en veilig door de stad te kunnen fietsen. 

Deze fietsboulevards vormen een hoogwaardig fietsnetwerk door heel Amsterdam, dat de binnenstad via alle stadsdelen verbindt met de groene longen van de stad en het ommeland daarbuiten. Fietsen in Amsterdam wordt daarmee nog aantrekkelijker voor scholieren, forensen, de recreatieve fietsers en toeristen. 

De aanleg van fietsboulevards sluit aan bij de wens van GroenLinks Amsterdam voor stedelijk beleid om fietsen te promoten als gezond en milieuvriendelijk, om recreatieve routes te bieden als alternatief voor de dichtbebouwde binnenstad en komt tegemoet aan de wensen van grote groepen Amsterdammers voor veilige fietsroutes.