Geen mens is illegaal

Ongedocumenteerden behoren tot de meest kwetsbare groepen in Amsterdam. Het strafbaar stellen van illegaliteit is niet alleen in strijd met internationale verdragen, het lost ook helemaal niets op.

 

Problemen worden door het strafbaar stellen juist vergroot. Mensen zonder geldige verblijfsvergunning worden dan gecriminaliseerd, waardoor ze verder de illegaliteit in worden geduwd en nog kwetsbaarder zijn voor misbruik, mensenhandel en uitbuiting. In Amsterdam gaan we niet op illegalen jagen.
Dankzij GroenLinks kunnen ongedocumenteerden nu veilig aangifte doen en kunnen ongedocumenteerde MBO'ers stage lopen.
Werkgevers die de ellendige positie van deze mensen misbruiken, moeten hard worden aangepakt, of dat nu pooiers zijn, horecaondernemers of particulieren, die bijvoorbeeld een nanny of schoonmaakster inhuren.
Wat GroenLinks betreft wordt de opvang en ondersteuning van uitgeprocedeerde asielzoekers zonder enig voorbehoud ter hand genomen. Zolang dat door het kabinet Rutte-Asscher wordt verboden, maakt Amsterdam zich sterk voor een aanpassing van de wet. Tot die tijd verzorgt de stad zelf de opvang voor mensen zonder papieren die niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren.