Erfpacht

Dankzij het systeem van erfpacht komt de waardestijging van grond niet alleen bij de particuliere eigenaar, maar ook bij de gemeenschap terecht. Dat is wel zo eerlijk, want die waardestijging is mede te danken aan investeringen van de gemeente.