Elke leerling een eerlijke kans

GroenLinks wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. Goed onderwijs is voor iedereen even toegankelijk en laat kinderen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Zo kunnen alle leerlingen hun dromen najagen.

Nog te vaak vergroot ons onderwijs ongelijkheid in de plaats van het te verkleinen. Dat is natuurlijk de omgedraaide wereld. Daar mogen wij geen genoegen mee nemen.

School van iedereen

Scholen in de het basis- en middelbaar onderwijs moeten een afspiegeling van de buurt zijn, zowel qua leerlingen, leerkrachten als organisatie. Wij steunen in woord en daad initiatieven van ouders om scholen diverser te maken. Alle basisscholen doen mee aan het algemeen toelatingsbeleid. Zo worden geen kinderen achtergelaten. We zetten alles op alles om taalachterstanden zo vroeg mogelijk weg te werken.

Brede ontwikkeling

Op school is aandacht voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Er komt meer aandacht voor de culturele diversiteit en gedeelde geschiedenis in onze stad. Op school wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie. Ook is er al op alle basisscholen aandacht voor natuur- en milieueductatie

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een eerlijk en groen Amsterdam.

Doe mee