Duurzame economie

GroenLinks ziet het als taak van de gemeente Amsterdam – als grote werkgever én opdrachtgever – om een inspirerend voorbeeld te zijn op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit zien we terug in het eigen beleid en in de aanbestedingsregels, waarbij zowel groen als sociaal de basis is. Alleen dan kan de gemeente van ondernemers vragen hun bedrijfsvoering te vergroenen. 

Het kabinet Rutte-Asscher mag dan de grote vervuilers de hand boven het hoofd houden, in Amsterdam wil GroenLinks dat zij gaan investeren in energiebesparende maatregelen, die zichzelf op korte termijn terugverdienen. 

Tegelijkertijd moet de gemeente haar huidige groene ondernemers natuurlijk koesteren. GroenLinks kiest voor een duurzame en innovatieve economie. Door bewust te kiezen voor vergroening kunnen we de economie weer op gang brengen, nieuwe banen scheppen en vooroplopen in groene innovatie. Amsterdam richt haar innovatiebeleid op ambitieuze, langjarige doelstellingen en wordt koploper in groen innovatiebeleid.