Dak- en thuislozen

In een grote stad als Amsterdam zijn er mensen die door een aaneenschakeling van omstandigheden of verkeerde keuzes aan de zelfkant van de samenleving staan. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren met succes sterk gemaakt voor het behoud van inloopvoorzieningen en dagopvang en voor een winteropvang waar iedereen welkom is.

We verzetten ons tegen het ‘eigen-daklozen-eerst’-beleid, dat alleen Amsterdamse daklozen opvang biedt. Voor alle daklozen komt er in alle seizoenen een bed, een bad en brood beschikbaar. De gemeente moet bovendien nog meer doen om dak- en thuislozen op weg te helpen naar economische zelfstandigheid en een eigen woning.