Dagbesteding

De bezuiniging van het kabinet Rutte-Asscher op de dagbesteding brengt grote risico’s met zich mee, zoals sociale isolatie en overbelaste mantelzorgers. GroenLinks wil in Amsterdam de dagbesteding overeind houden. Door dagbesteding kunnen mensen meedoen, stoppen we geen mensen weg achter de gordijnen.

Participatie is de basis van onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. De korting van PvdA en VVD van 25% op de dagbesteding is dan ook één van de pijnlijkste bezuinigingen. Een bezuiniging die zal leiden tot eenzaamheid, isolatie en overbelaste mantelzorgers. Tot achteruitgang in lichamelijke en geestelijke gezondheid. GroenLinks accepteert dat niet. Wij willen de komende jaren daarom 7 miljoen euro structureel in de dagbesteding en begeleiding investeren. Daarnaast willen we nog meer investeren in sociale firma’s: bedrijven die arbeidsmatige dagbesteding bieden. We vullen het investeringsfonds Sociale Firma’s dat door GroenLinks in het leven is geroepen, met nog eens 5 miljoen euro. Met deze investeringen willen we ook sociale ondernemingen en vrijwillige initiatieven die vervoer van en naar dagbestedingsactiviteiten organiseren, stimuleren en ondersteunen.