Coffeeshops

GroenLinks is voor het legaliseren van softdrugs en voor gemeentelijke wietteelt. Het huidige beleid stimuleert alleen misdaad.

Er komt een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops die een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede voorlichting geven. De gemeente steunt de oprichting van cannabis social clubs