Bestuurscommissies

Dankzij de bestuurscommissies hebben we straks nog steeds een democratisch gekozen bestuur dat dichtbij mensen, ondernemers, verenigingen en anderen in de stad staat.

De bestuurscommissies zijn veelal het eerste aanspreekpunt voor Amsterdammers met een goed idee voor de stad of een klacht. Zo kunnen de bestuurscommissies blijven werken aan het vergroten van de inspraak en zeggenschap van Amsterdammers.

Wij geloven niet in een one-size-fits-all aanpak. We zijn allemaal Amsterdammers, maar Zuid-Oost is niet hetzelfde als Centrum, Oost is niet hetzelfde als Noord. In elk stadsdeel zijn er verschillende problemen en kansen. Met de bestuurscommissies kunnen we recht doen aan de diversiteit in onze stad.