Auto's

Amsterdam is nooit gebouwd om zoveel geparkeerde en rijdende auto’s aan te kunnen. De oplossing is echte keuzes te durven maken over waar openbare ruimte of verkeer prioriteit krijgt. Voor GroenLinks ligt de prioriteit bij een schone en leefbare openbare ruimte en het minst vervuilende verkeer. 

minder auto's betekent meer ruimte voor groen en spelende kinderen

Minder auto’s op straat leidt tot een aantrekkelijkere openbare ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers en creëert daarmee een economische impuls. Keer op keer is aangetoond dat fietsers en voetgangers verreweg het meeste uitgeven in de stad: langzaam verkeer spendeert meer. Alle reden om de openbare ruimte aan hen terug te geven. 

Een eigen auto voor de deur wordt voor Amsterdammers steeds minder vanzelfsprekend, als je er ook één kunt delen of huren – of je auto kunt parkeren aan de rand van de stad. GroenLinks vindt dat het minst vervuilende verkeer en elektrisch vervoer het best gefaciliteerd dient te worden. Dat zorgt niet alleen voor meer ruimte op straat, maar ook voor meer verkeersveiligheid en schonere lucht.