Armoedebestrijding

Het aanpakken van armoede is een van de belangrijkste opgaves voor onze stad. Elk kind dat in armoede opgroeit is er één teveel

We willen mensen aan werk helpen, dat is de beste weg uit armoede. Daarnaast blijft ondersteuning van kwetsbare gezinnen nodig. Bijvoorbeeld door een royale stadspas, door een goede aanvullende ziektekostenverzekering voor minima en andere regelingen voor mensen met weinig geld. 

We willen mensen aan werk helpen, dat is de beste weg uit armoede. Daarnaast blijft ondersteuning van kwetsbare gezinnen nodig. Bijvoorbeeld door een royale stadspas, door een goede aanvullende ziektekostenverzekering voor minima en andere regelingen voor mensen met weinig geld.