Bloeiende politieke partij

Als lid van het bestuur van GroenLinks Amsterdam zet je je in voor onze leden. Leden die graag discussiëren over politieke onderwerpen, en het leuk vinden mede-GroenLinksers te ontmoeten. Leden die zich het vuur uit de sloffen lopen bij onze campagnes. Leden die in werkgroepen ideeën en expertise inbrengen waar onze politici veel aan hebben. Een deel van de leden is politiek actief als raadslid of als lid van een stadsdeelcommissie, of bekleedt een bestuurlijke functie als wethouder of dagelijks bestuurder. Politiek timmert GroenLinks Amsterdam behoorlijk aan de weg. We zijn in onze stad de tweede partij met 8 zetels in de gemeenteraad en in enkele stadsdelen zijn we de grootste partij. Met de volksvertegenwoordigers en bestuurders kunnen we veel betekenen voor de stad en haar inwoners.

Rol Penningmeester in het Federatiebestuur

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën van GroenLinks Amsterdam. Je bent het aanspreekpunt voor het Landelijk Bureau als het gaat om de financiën van de afdeling. Ook schakel je met het fractiebureau van GroenLinks Amsterdam over de financiën rond bijvoorbeeld campagneactiviteiten. Je zit daarnaast het penningmeestersoverleg voor van de penningmeesters van de afdelingen die binnen de federatie Amsterdam vallen.

Als penningmeester heb je een van de belangrijkste en meest verantwoordelijke rollen binnen GroenLinks Amsterdam. Jij stelt samen met je medebestuurders de begroting op en geeft daarmee het beleid vorm van de vereniging voor de komende jaren. Daarnaast zorg je er ook voor dat de vereniging financieel gezond blijft en dat er budget beschikbaar is voor campagnes en andere belangrijke activiteiten.

Je werkt met de eenvoudig aan te leren boekhoudsoftware van e-Boekhouden. Ervaring met boekhouden is geen vereiste en is een handige vaardigheid om aan te leren. Daarnaast zorgen we dat er mensen beschikbaar zijn die op vrijwillige basis kunnen helpen met inhoudelijke en technische ondersteuning.

Het federatiebestuur GroenLinks Amsterdam bestaat momenteel uit zes personen (vanaf december 7 personen), waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Wat bieden wij?

Ruimte voor ontwikkeling en training. Als secretaris ben je lid van een levendig bestuur, dat uit deels nieuwe en deels ervaren bestuursleden bestaat. De leden van het bestuur dragen ieder verantwoordelijkheid voor een eigen aandachtsgebied. We zijn tegelijk ook een team waarin ideeën ingebracht en gehoord worden, en waar we met elkaar meedenken.

Daarnaast krijg je bij ons de kans om het beleid van GroenLinks Amsterdam, de grootste afdeling van de partij in Nederland, voor de komende jaren mede vorm te geven.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Opstellen van de begroting en jaarrekening voor het bestuur en de leden
 • Bijhouden van de boekhouding
 • Jaarlijks financiële verantwoording afleggen aan de ALV
 • Woordvoerder over financiële zaken bij bestuursvergadering, ALV, contact met Landelijk Bureau en fractiebureau van GroenLinks Amsterdam
 • Beheer campagnefonds verkiezingen i.s.m. campagneleider

Dit neem je mee

 • Voldoende tijd beschikbaar (ca. 4 uur per week)
 • Teamspeler
 • Ervaring met opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en financiële verantwoording, of de motivatie om dit snel te leren
 • Organisatorische vaardigheden en/of ervaring met het aansturen van kleine teams is een pré
 • Vanzelfsprekend ben je lid van GroenLinks in Amsterdam en sta je achter het gedachtegoed van de partij

Planning en procedure

 • Uiterlijke reactietermijn: 7 januari
 • Gesprekken met kandidaten: naar verwachting vanaf de 2e week van januari
 • Voordracht kandidaten: in januari, uiterlijk een week voor de Algemene Ledenvergadering
 • Benoeming op de Algemene Ledenvergadering in februari

Ben je geïnteresseerd in de functie van penningmeester? We zien je reactie graag tegemoet! Mail je motivatie (max 1 A4) + CV naar kaciegla19@gmail.com, uiterlijk 7 januari 2024.

Diversiteit

We willen als GroenLinks een diverse en inclusieve partij zijn. Die diversiteit willen we ook terugzien in het federatiebestuur. De kandidatencommissie let daarom op diversiteit op alle terreinen. Bijvoorbeeld afkomst, leeftijd, gender en opleiding.

Kandidatencommissie

De kandidatencommissie bestaat uit Amsterdamse leden en wordt voorgezeten door Lieke Thesingh.