Waarom we ongedocumenteerden gaan opvangen

Amsterdammers die geen verblijfsstatus hebben, maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst slapen vaak in de kou. Ze moeten zien te overleven zonder geld, omdat ze ook niet mogen werken. We vinden dat Amsterdammers die geen papieren hebben niet meer op straat moeten hoeven leven. Vanaf 1 juli komt het college daarom met een nieuwe vorm van 24-uursopvang, met 500 plekken voor ongedocumenteerden. 

De 24-uursopvang geeft deze Amsterdammers een dak boven het hoofd. Dit geeft rust om aan een toekomst te bouwen. Hieronder geven we antwoord op de belangrijkste vragen over het plan van wethouder Rutger Groot Wassink.

 

Waarom is opvang belangrijk?

Al jaren leven er in onze stad mensen op straat, ook als het koud is. Dat ze in deze temperaturen geen dak boven hun hoofd hebben, niet naar de wc kunnen en daarmee ook kwetsbaar zijn voor misbruik en uitbuiting, gaat in tegen basale mensenrechten. Ze proberen zonder geld te overleven, want ze mogen ook niet werken. Iedereen heeft recht op een normaal leven en daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat er nu eindelijk 24-uursopvang, begeleiding komt voor een groep mensen die tot nu toe gedwongen werd onzichtbaar te zijn. Een veilige en rustige plek waar ze eindelijk aan een toekomst kunnen bouwen: aan een verblijfsvergunning, of aan een toekomst in het land van herkomst. Vanaf de straat kan dat niet. Ze zijn dan alleen nog maar bezig met overleven. 

 

Wie worden er precies opgevangen?

De 24-uursopvang is bedoeld voor mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en om verschillende redenen zijn afgewezen. Sommige mensen krijgen geen asielstatus, terwijl ze ook niet terug kunnen naar het land van herkomst. Meestal zegt Nederland dat het land veilig is, terwijl dit niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. En zelfs als het land wél veilig is, worden mensen soms geweigerd door het land van herkomst. 

 

Hoe is het plan tot stand gekomen?

In 2012 begon We Are Here aandacht te vragen voor de uitzichtloze situatie van Amsterdammers zonder papieren. Deze acties zorgden ervoor dat de roep om betere opvang steeds luider werd. Andere organisaties zoals Amsterdam City Rights, ASKV, steungroepen en politieke partijen waaronder GroenLinks sloten zich daarbij aan. Het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA en SP nam het plan op in hun coalitieakkoord. Het bijzondere aan dit plan is dat ongedocumenteerden zelf, vrijwilligersorganisaties en steungroepen, maar ook organisaties als de IND en de DT&V, aan het voorstel hebben meegewerkt.

 

Wat is het verschil met de Bed, Bad en Brood-opvang?

De 24-uursopvang gaat verder dan de Bed, Bad en Brood-opvang waar ongedocumenteerden nu terecht kunnen. Anders dan bij Bed, Bad & Brood, zullen zij in de nieuwe opvang ook overdag een plek hebben. Met de 24-uursopvang is er meer aandacht voor het werken aan een toekomst. Ook worden er stappen gezet om samen met organisaties en Amsterdammers te kijken hoe mensen zonder papieren zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van voorzieningen in de stad. Dit zal voor meer verbinding tussen Amsterdammers met en zonder papieren zorgen.

 

Waar worden ze opgevangen?

De gemeente gaat op zoek naar ruim tien panden, verspreid over de stad, zodat de ongedocumenteerden kleinschalig kunnen wonen. Wethouder Rutger Groot Wassink gaat op zoek naar panden van de gemeente zelf, maar heeft ook al een oproep gedaan aan private partijen om panden beschikbaar te stellen. Eerst kijkt de gemeente of de panden geschikt zijn voor opvang, daarna gaat de gemeente in gesprek met de buurt.

 

De opvang begint pas in juli, wat doen we in de komende maanden?

Terwijl er hard wordt gewerkt aan het zoeken naar geschikte locaties en de verdere uitwerking van het plan is er besloten dat er nu al drie locaties 24 uur per dag open zijn. 

 

We hopen hiermee de belangrijkste vragen over het plan te hebben beantwoord. Wil je iets kwijt, of nog iets vragen? Stuur dan een bericht aan vragen [at] groenlinksamsterdam [punt] nl.