Waarom we ongedocumenteerden gaan opvangen

Amsterdammers die geen verblijfsstatus hebben, maar ook niet terug kunnen naar het land van herkomst slapen vaak in de kou. Ze moeten zien te overleven zonder geld, omdat ze ook niet mogen werken. We vinden dat Amsterdammers die geen papieren hebben niet op straat moeten hoeven leven. Op 1 juli kwam het college daarom met een nieuwe vorm van 24-uursopvang, met 500 plekken voor ongedocumenteerden.

De 24-uursopvang geeft deze Amsterdammers een dak boven het hoofd. Dit geeft rust om aan een toekomst te bouwen. Hieronder geven we antwoord op de belangrijkste vragen over het plan van wethouder Rutger Groot Wassink.

 

Waarom is opvang belangrijk?

Al jaren leven er in onze stad mensen op straat, ook als het koud is. Dat ze in deze temperaturen geen dak boven hun hoofd hebben, niet naar de wc kunnen en daarmee ook kwetsbaar zijn voor misbruik en uitbuiting, gaat in tegen basale mensenrechten. Ze proberen zonder geld te overleven, want ze mogen ook niet werken. Iedereen heeft recht op een normaal leven en daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat er nu eindelijk 24-uursopvang en begeleiding is voor een groep mensen die gedwongen werd onzichtbaar te zijn. Een veilige en rustige plek waar ze eindelijk aan een toekomst kunnen bouwen: aan een verblijfsvergunning, of aan een toekomst in het land van herkomst. Vanaf de straat kan dat niet. Ze zijn dan alleen nog maar bezig met overleven. 

 

Wie worden er precies opgevangen?

De 24-uursopvang is bedoeld voor mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en om verschillende redenen zijn afgewezen. Sommige mensen krijgen geen asielstatus, terwijl ze ook niet terug kunnen naar het land van herkomst. Meestal zegt Nederland dat het land veilig is, terwijl dit niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. En zelfs als het land wél veilig is, worden mensen soms geweigerd door het land van herkomst. 

 

Hoe is het plan tot stand gekomen?

In 2012 begon We Are Here aandacht te vragen voor de uitzichtloze situatie van Amsterdammers zonder papieren. Deze acties zorgden ervoor dat de roep om betere opvang steeds luider werd. Andere organisaties zoals Amsterdam City Rights, ASKV, steungroepen en politieke partijen waaronder GroenLinks sloten zich daarbij aan. Het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA en SP nam het plan op in hun coalitieakkoord. Het bijzondere aan dit plan is dat ongedocumenteerden zelf, vrijwilligersorganisaties en steungroepen, maar ook organisaties als de IND en de DT&V, aan het voorstel hebben meegewerkt.

 

Wat is het verschil met de Bed, Bad en Brood-opvang?

De 24-uursopvang gaat verder dan de Bed, Bad en Brood-opvang waar ongedocumenteerden eerder al terecht konden. Anders dan bij Bed, Bad & Brood, zullen zij in de nieuwe opvang ook overdag een plek hebben. En met de 24-uursopvang is er meer aandacht voor het werken aan een toekomst, waarin mensen intensief begeleid zullen worden. 

 

Waar worden ze opgevangen?

De gemeente is op zoek gegaan naar ruim tien panden, verspreid over de stad, zodat de ongedocumenteerden kleinschalig kunnen verblijven. Wethouder Rutger Groot Wassink vond panden van de gemeente zelf, maar heeft ook private partijen opgeroepen om panden beschikbaar te stellen. Eerst kijkt de gemeente of de panden geschikt zijn voor opvang, daarna gaat de gemeente in gesprek met de buurt.

 

Is er nu opvang voor alle ongedocumenteerden?

De opvang in Amsterdam is nog nooit zo uitgebreid geweest, maar helaas zijn deze 500 plekken niet genoeg om ervoor te zorgen dat alle mensen zonder papieren in Amsterdam of Nederland onderdak hebben. GroenLinks hoopt dan ook dat steeds meer steden opvang voor ongedocumenteerden gaan organiseren zodat er uiteindelijk niemand op straat hoeft te slapen. En het gaat hier niet alleen om meer opvang, maar het gaat er ook om dat er minder mensen onterecht worden afgewezen, waardoor vele jaren verloren gaan. Er is nog veel werk te doen. En met opvang in Amsterdam zijn we er nog niet. We zullen ons er met GroenLinks voor blijven inzetten dat het Rijk, de Europese Unie en andere Nederlandse en Europese steden ook aan een structurele oplossing blijven werken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er een echt humaan beleid komt. 

 

We hopen hiermee de belangrijkste vragen over het plan te hebben beantwoord. Wil je iets kwijt, of nog iets vragen? Stuur dan een bericht aan vragen [at] groenlinksamsterdam [punt] nl.