In het najaar van 2016, Trump was net aan de macht, besloot ik me weer actief in te zetten voor GroenLinks. Maar waar? Nadat ik in het voorjaar van 2017 de cursus van de werkgroep diversiteit volgde over het reilen en zeilen van de gemeenteraad, wist ik het: ik wil me lokaal inzetten voor de afdeling Amsterdam. Dat zorgde ervoor dat ik sinds september 2017 in het bestuur zit, eerst als bestuurslid diversiteit, en sinds november van dat jaar als secretaris.

Op de achtergrond houd ik me in het bestuur bezig met veel organisatorische klussen, vooral rondom vergaderingen van het bestuur, communicatie met leden en het uitdenken van inspirerende ledenvergaderingen. Daarnaast wil ik de komende periode mijn kennis en ervaring ook gebruiken om de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 mede voor te bereiden. Wil je daarover met mij in gesprek, mail me dan gerust!