Vijfde editie van de denktank presenteert ambitieuze plannen

Op de avond van dinsdag 4 juni j.l. presenteerde de drie denktanks van GroenLinks Amsterdam hun eindrapportages. Deze groepen hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt aan drie uiteenlopende onderwerpen: De rol van de gemeentepolitiek in de totstandkoming en ondersteuning van burgerinitiatieven, het creëren van banen voor lager opgeleiden en het nog fietsvriendelijker maken van Amsterdam.

Ter ere van het vijfjarig bestaan van de denktank was er tevens een reünie georganiseerd voor voormalige deelnemers en waren onze kandidaat-lijsttrekkers Rutger Groot Wassink, Jorrit Nuijens, Jenneke van Pijpen en Paulus de Wilt aanwezig voor een kennismaking.

Naast dat de afsluitende bijeenkomst natuurlijk een feestelijke gelegenheid is, is het ook de bijeenkomst van concrete voorstellen. Een greep uit het rijke palet van dit jaar:

Schone luchtroutesDe Amsterdamse lucht is vuil. Al jaren voldoet de kwaliteit van de lucht in veel straten niet aan de Europese normen, noch aan die van de Wereld Gezondheidsorganisatie. De denktank stelt voor om een aantal fietsroutes als “Schone luchtroute” te benoemen. Op deze routes verbeteren we de luchtkwaliteit, door ervoor te zorgen dat er op deze routes geen fijnstof uitgestoten wordt. Dus: geen gemotoriseerd verkeer. De routes zijn wel toegankelijk voor elektrisch verkeer. Naast schoon, moeten deze routes ook goede fietstroutes zijn, dat wil zeggen, snel en veilig. Brede fietspaden, zo mogelijk meerbaans, om veilig inhalen te mogelijk te maken, met zo min mogelijk obstakels in de vorm van drempels en verkeerslichten.

De plannen voor testroutes zijn in de maak en ons raadslid van het jaar, Fjodor Molenaar, en deelraadslid in het centrum, Marie-Anne van Reijen, gaan er mee aan het werk.

Het Platform Initiatief op de KaartAmsterdam heeft een behoorlijk potentieel aan creatieve, betrokken en actieve burgers die veel zaken zelf kunnen en willen regelen, zonder dat de overheid zich daar te veel mee bemoeit. Deze burgers moeten aangemoedigd en gefaciliteerd worden door de overheid om hun initiatieven te laten slagen.De denktank stelt een openbaar en helder online platform voor waarop alle initiatieven in Amsterdam in kaart zijn gebracht. Iedereen en daaronder verstaan we naast initiatiefnemers en overheden ook bedrijven, maatschappelijke organisaties en niet-participerende burgers, kan in een oogopslag zien wat waar in de stad gebeurt en ook wat niet. Dit overzicht stimuleert verschillende samenwerkingsverbanden, zoals initiatieven onderling, initiatieven en de overheid, en initiatieven met derden, waarbij we onder het laatste geïnteresseerde burgers, bedrijven en of maatschappelijke organisaties verstaan. Daardoor wordt de uitwisseling van informatie – en/of expertise geoptimaliseerd.

Een boek met verhalen uit de praktijk van lager opgeleidenEr worden eindeloos veel rapporten gepubliceerd over de kansen van lageropgeleiden op de arbeidsmarkt. In opdracht van Jan Hoek zocht de denktank uit wat de verhalen van deze mensen zelf is. Tegen wat voor problemen lopen zij op? Hoe kijken zij naar de arbeidsmarkt? Wat motiveert hen? Wat zoeken ze in hun werk? Om de mensen achter de eindeloze definities en cijferreeksen een gezicht te geven, maakte de denktank een boek met interviews. Hierin komen de magazijnmedewerkers, beveiligers, schoenmakers en vele anderen aan het woord.

Naast deze reeks interviews is  literatuuronderzoek gedaan en is ook werkgevers uitgebreid om hun mening gevraagd hoe vraag en aanbod beter bij elkaar kan worden gebracht, hoe mensen die een baan hebben deze het beste kunnen houden en de rol van de overheid in het scheppen van banen.Het onderzoek is met enthousiasme door Jan Hoek in ontvangst genomen.

Namens de gemeenteraadsfractie en organisatie van de denktanks willen we alle deelnemers aan de denktanks danken voor hun inzet. Hun belangeloze inzet heeft ook deze editie van de denktank tot een groot succes gemaakt!