Amsterdam staat op tegen strafbaarstelling illegaliteit

De gemeente Amsterdam zal actief stelling gaan nemen tegen het voornemen van het kabinet Rutte Asscher om illegaliteit strafbaar te stellen. De Amsterdamse gemeenteraad besloot dit afgelopen woensdag naar aanleiding van een motie die GroenLinks samen met de PvdA, de SP, D66, Red Amsterdam en de Partij voor de Dieren had ingediend.

Fractievoorzitter Marieke van Doorninck is blij met de steun. “Dit is een krachtig signaal aan het kabinet. Het strafbaar stellen van illegaliteit is niet alleen in strijd met internationale verdragen, het lost ook helemaal niets op. Problemen worden door het strafbaar stellen juist vergroot. Mensen zonder geldige verblijfsvergunning worden dan gecriminaliseerd, waardoor ze verder de illegaliteit in worden geduwd en nog kwetsbaarder zijn voor misbruik, mensenhandel en uitbuiting.”GroenLinks is zeer verheugd met het belangrijke signaal dat de Amsterdamse PvdA afgeeft richting hun Haagse partijgenoten. “Mensenrechten zijn ononderhandelbaar”.

De VluchtkerkVolgens Van Doorninck faalt het kabinet jammerlijk als het gaat om de positie van ongedocumenteerden die niet terug kunnen keren, waaronder de bewoners van De Vluchtkerk. Zij hebben het hele land laten zien dat het Nederlands asielbeleid niet humaan is en mensen op straat zet en aan hun lot overlaat. Hun oproep is gehoord, in gemeenten en bij Amsterdammers. Maar in Den Haag houdt men zich doof. Van Doorninck: “De stilte van het kabinet is pijnlijk. Het landelijk beleid schiet enorm tekort en de gemeenten en vooral de ongedocumenteerden betalen daar de hoge prijs voor.”

Volgens afspraak met de eigenaar moeten de mensen begin april de Vluchtkerk verlaten en komen zij, als er niets gebeurt weer op straat te staan. Daarom heeft GroenLinks samen PvdA, SP, D66, PvdD en Red Amsterdam een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd op zoek te gaan naar een oplossing voor opvang. De burgemeester heeft aangegeven dat hij dat kan doen op individuele basis, dat is al meer dan van het Rijk ‘mag’ want het is gemeenten verboden om opvang te bieden. Maar een collectieve opvang kan hij niet regelen, en dat is nou juist wat de mensen van de Vluchtkerk willen. Zij willen bij elkaar blijven en actie kunnen voeren tegen het inhumane Nederlandse asielbeleid. GroenLinks is blij dat er hulp en opvang kan komen voor mensen die dat als individu willen, maar vindt dat er ook een plek moet zijn waar mensen als collectief actie kunnen voeren.

Vrijdag heeft de burgemeester een gesprek gehad met de eigenaar van de Vluchtkerk en geregeld dat de mensen toch nog even in de kerk mogen blijven. GroenLinks prijst de burgemeester dat hij zich persoonlijk voor deze zaak inzet.

Maar het is nog geen oplossing, die moet uiteindelijk uit Den Haag komen. De mensen in de Vluchtkerk tonen aan dat het zo niet langer kan. Vluchtelingen horen niet op straat of in de cel. Er moet nu een beter en humaner asielbeleid komen!  Tot dat is geregeld zal GroenLinks Amsterdam zich blijven inzetten voor gemeentelijke opvang.

Bekijk ook...