Maarten van Poelgeest blogt: Na groene stroom ook groene data?

Mensen realiseren zich maar zelden dat al die dingen die je niet opslaat op je harde schijf zoals e-mails en social media ook een hele boel geheugen nodig hebben. Ons dataverbruik is door de moderne mobiele datatechnologie de laatste jaren enorm toegenomen. Al die data moet wel weer ergens opgeslagen worden, daarom worden er steeds meer datacentra gebouwd. Die datacentra hebben weer een hele hoop energie nodig. Omdat Amsterdam beschikt over snelle en goede internetverbindingen en een paar hele goede computers vestigen veel van deze bedrijven zich in Amsterdam. Dat is natuurlijk mooi, want op die goede datafaciliteiten komen weer andere bedrijven af en dat zorgt dan natuurlijk weer voor banen voor Amsterdammers. Wel is het zo dat de 36 Amsterdamse datacentra maar liefst 11% van het Amsterdamse bedrijfsverbruik voor haar rekening nemen.

Zowel GroenLinks Amsterdam als het Amsterdamse college hebben hoge ambities wat betreft het verduurzamen van onze energievoorziening. Die windmolens moeten er dus snel komen. Maar het voorbeeld van datacentra toont aan dat er ook nog een wereld te winnen is door gewoon met zijn allen kritischer te kijken naar ons energieverbruik. Daarom zijn wij eens kritisch gaan kijken naar de 35 datacentra. Daaruit is naar voren gekomen dat vooral 15 verouderde datacentra een hoop elektra gebruiken. Hier kan betrekkelijk eenvoudig een hoeveelheid stroom bespaard worden die gelijk staat aan het gebruik van 27.000 huishoudens!Inmiddels zijn we succesvol bezig. Er wordt gesproken met de eigenaren van de datacentra, en gelukkig zijn veel daarvan bereid te investeren in duurzamere data-opslag. Dat is ook niet zo gek, want vaak verdient het zich in vijf jaar terug en is het dus zelfs zonde om het niet te doen. Die eigenaren die dan nog niet willen investeren kunnen we gelukkig verplichten om te stoppen met de energieverspilling. Dit op basis van een wet die al jaren bestaat, waarmee we eerder ook voor elkaar hebben gekregen dat supermarkten tegenwoordig een deurtje voor hun koelvak doen. Ik hoop dat landelijk dit soort voorbeelden over worden genomen door het rijk of andere gemeenten, want er is nog een wereld te winnen. Dus niet alleen Amsterdammers en Amsterdamse bedrijven ondersteunen om bijvoorbeelden zonnepanelen of een windmolen te plaatsen, maar ook gewoon zorgen dat er zuiniger wordt omgegaan met energie.

Foto is afkomstig van www.zuidoost.nl