Solidariteit met de vluchtelingen in Nieuw West

Op woensdag 26 september heeft een groep vluchtelingen hun tenten opgeslagen aan de Notweg in Amsterdam Nieuw West. Eerder stonden zij met hun provisorische kamp in de tuin van de Amsterdamse Diaconie. Het gaat om mensen die gevlucht zijn uit landen als Soedan, Somalië, Eritrea en Irak, wiens asielaanvragen zijn afgewezen, maar die niet terug kunnen naar hun eigen land.

Omdat ze zijn uitgeprocedeerd hebben ze geen recht op opvang. Door Europese regelgeving kunnen ze niet doorreizen naar een ander Europees land en ze kunnen ook niet naar het land van herkomst omdat ze bang zijn dat ze daar vervolgd worden of omdat ze eenvoudigweg niet meer worden toegelaten. Deze mensen kunnen letterlijk nergens heen.  Ze zijn gedwongen op straat te leven of in de illegaliteit, met alle gevaren van uitbuiting, mensenhandel en misbruik die daarbij komen kijken. Zo leven vele  vluchtelingen onzichtbaar in Nederland.  De vluchtelingen die nu bivakkeren in Nieuw West willen niet langer onzichtbaar zijn, zij willen gezien worden en hun problemen kenbaar maken aan de samenleving.   Wat deze mensen doen is bijzonder. Ze willen ophouden met alleen te overleven en alleen voor zichzelf op te komen. Ze willen zich verenigen, elkaar ondersteunen, in de publieke sfeer naar voren treden en hun mening uiten.  Deze mensen verdienen onze steun en onze solidariteit.  Het is geweldig om te zien hoeveel Amsterdammers de vluchtelingen in hun tenten opzoeken en praktische hulp bieden, zoals voedsel, kleren en dekens tegen de kou. Buurtbewoners die hun huis openstellen zodat mensen kunnen douchen.  GroenLinks Amsterdam stuurt vandaag een oproep naar haar leden om warm voedsel, dekens, bouwzeilen en tenten te brengen naar de vluchtelingen in het kamp. De gemeente Amsterdam moet zich ook solidair tonen door sanitaire en andere faciliteiten aan te bieden zodat de vluchtelingen menswaardig kunnen verblijven in hun kampement.  Maar er is meer nodig.  De gemeente moet in gesprek gaan met de vluchtelingen om gezamenlijk te zoeken naar meer structurele oplossingen. Immers, het probleem van deze mensen is ook het probleem van Amsterdam.  Zij leven hier op straat, omdat het restrictieve rijksbeleid  gemeenten verbiedt om opvang te bieden aan  uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen worden uitgezet.  Het zou mooi zijn als Burgemeester van der Laan samen met de vluchtelingen naar Den Haag afreist en de heren Rutte en Samsom wijst op de gaten in het Nederlandse vluchtelingenbeleid.  Nu is de uitgelezen kans om een humaner vluchtelingenbeleid op te nemen in het nieuwe regeerakkoord.  Met de PvdA aan de onderhandelingstafel zou dat toch moeten lukken.