Participatie Amsterdammers in windmolenplannen

Amsterdammers kunnen gezamenlijk gaan investeren in windmolens en zo delen in de energieopbrengsten en in de winst. Ook kunnen zij eigenaar worden of de zeggenschap over een windmolen krijgen. Een voorstel hiertoe van GroenLinks Amsterdam is vandaag door de gemeenteraad aangenomen.

GroenLinksraadslid Tamira Combrink reageert enthousiast: “Uit onderzoek van O&S blijkt dat veel Amsterdammers staan te popelen om hun eigen schone  energie op te wekken. Door heel Nederland zie je al dat buren, wijken en ondernemers de handen ineen slaan om hun eigen energievoorziening te organiseren. Dat dit nu ook mogelijk wordt in de windmolenplannen van Amsterdam is goed nieuws voor het milieu en de portemonnee van de verschillende Amsterdamse coöperaties en ondernemers die al interesse hebben getoond in het deelnemen aan een windmolen. De opbrengsten gaan niet meer naar de grote energiebedrijven, maar naar de bewoners en ondernemers die hierin participeren.”

GroenLinks diende het voorstel vandaag in bij het vaststellen van de Windvisie Amsterdam, Ruimte voor windmolens in Amsterdam.  De Windvisie laat zien dat er op dit moment in de stad kansen zijn om genoeg windmolens te realiseren om een derde van de Amsterdamse huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit te voorzien. Een overgrote meerderheid van de raad stemde in met de Windvisie, alleen het CDA en Trots stemden tegen.

Bekijk hier de reactie van Tamira Combrink: