Extra ondersteuning voor ouderen met onvolledige AOW

In Amsterdam leven veel ouderen in armoede, omdat zij een onvolledige AOW uitkering ontvangen. Dit betreft vooral ouderen die een deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond. De Amsterdamse GroenLinks fractie heeft het College daarom in een motie gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een regeling te ontwerpen die ouderen zonder volledige AOW een automatische inkomensondersteuning uitkeert.

Het gaat om ouderen die niet vanaf hun 15e levensjaar 50 jaar in Nederland hebben gewoond. Zij  worden voor elk jaar dat zij buiten Nederland hebben gewoond met 2 procent gekort op hun AOW. Wanneer zij onvoldoende eigen middelen hebben om dit tekort aan te vullen, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfspensioen, kunnen zij vanuit de bijstand een aanvulling krijgen. Het merendeel van deze ouderen is van allochtone afkomst.

Femke Roosma, woordvoerder namens GroenLinks: “Deze ouderen leven op het sociaal minimum. Zij zijn vrijwel niet in staat om hun inkomen aan te vullen. En als dat al lukt, worden ze direct gekort op hun aanvullende bijstandsuitkering. GroenLinks vindt dat de levenstandaard van deze ouderen tenminste op hetzelfde niveau moet liggen als dat van andere Amsterdammers met een AOW.”

De GroenLinks fractie heeft het College daarom gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een regeling te ontwerpen die ouderen zonder volledige AOW een automatische inkomensondersteuning uitkeert.