Amsterdam stelt nieuw scooterbeleid vast

Vandaag stemde de gemeenteraad unaniem in met het GroenLinks raadsinitiatief ‘Dus niet brommen- Nieuw Scooterbeleid voor Amsterdam’. Het initiatief bevat 10 voorstellen om de scooterproblemen drastisch te verminderen. Zo start Amsterdam een grootschalige proef waarin de scooter verhuist van het fietspad naar de rijbaan, worden er afspraken gemaakt met de verkoopbranche over het opschonen van het vervuilde scooterpark en slaan de politie en de gemeente de handen ineen om met voorlichting en handhaving het hoge aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen.

GroenLinks raadslid Fjodor Molenaar reageert verheugt op de brede steun voor zijn voorstel. Molenaar: “De opgevoerde brommers, maar ook de stank en de herrie, zijn voor vele Amsterdammers een doorn in het oog. Elke fietser herkent het beeld opzij getoeterd te worden op een toch al smal fietspad of bijna van de sokken gereden te worden door scooters die met veel te hoge snelheid inhalen. Het wachten voor een stoplicht achter een walmende scooter is ook geen pretje. Binnenkort is dat op veel plekken gelukkig verleden tijd.”

Punt van zorg is het grote aantal ongelukken waar scooters bij betrokken zijn. Molenaar: “Scooterrijders zijn veel vaker betrokken bij ongevallen dan andere verkeersdeelnemers. Dit komt niet alleen door het te grote snelheidsverschil. Ook het roekeloze rijgedrag is hier debet aan.” Met succes stelde GroenLinks voor dat gemeente en politie de handen ineenslaan om dit aantal drastisch omlaag te brengen. Zo werd de campagne Slow Riders gelanceerd, en treedt de politie meer en strenger op tegen te snel rijdende scooters.

GroenLinks zou het liefst de scooter naar de rijbaan verplaatsen, met bijbehorende helmplicht. Maar omdat gemeenten zelf geen helmplicht kunnen invoeren, wordt de proef met de scooters naar de rijbaan gehouden in 30km zones waar zonder helm op de rijbaan kan worden gereden. De gemeenteraad wil dat het College in Den Haag blijft pleiten voor landelijke regels om scooters op de rijbaan te krijgen, met bijbehorende helmplicht.