In Amsterdam zegeviert het recht op onderwijs

Jongeren zonder verblijfsvergunning zijn voortaan welkom als stagiair bij de gemeente Amsterdam. Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad vindt het niet kloppen dat deze jongeren geen stage mogen lopen en zo nooit een volwaardig diploma kunnen halen. De raad omarmde vandaag een voorstel van GroenLinks dat zegt dat de gemeentelijke diensten van Amsterdam zelf het goede voorbeeld moeten geven door ook stageovereenkomsten aan te gaan met jongeren zonder verblijfsvergunning.

GroenLinkswoordvoerder Fenna Ulichki hoopt dat goed voorbeeld doet volgen: “Hoe hard deze jongeren anders ook hun best doen en wat voor mooie cijfers ze ook halen, het gebrek aan stage-ervaring doet altijd afbreuk aan de waarde van hun diploma. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor hun toekomst. Als zij niet in Nederland mogen blijven, geeft het diploma hen in ieder geval kans om een toekomst elders op te bouwen Als ze hier wel mogen blijven is het absurd dat ze hun diploma niet hebben kunnen halen. Amsterdam laat gelukkig het recht op onderwijs prevaleren.”

De Amsterdamse wethouder Asscher (Onderwijs) stelde eerder in februari in een brief aan het kabinet dat hij zich zorgen maakt over deze groep jongeren. Ulichki: “Deze zorgen zetten we nu om in daden. Volgens artikel 11 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens mag niemand het recht op onderwijs worden ontzegd. Een stage is een onlosmakelijk onderdeel van het curriculum van een opleiding. Amsterdam geeft hiermee een belangrijk signaal richting de minister af. Regeerakkoorden komen en gaan, maar kinderrechten zijn onvervreemdbaar, ondeelbaar en universeel.”