Nachtopvang bij winterkou voor iedereen open

De gemeente Amsterdam is van plan om nog alleen maar nachtopvang te bieden aan mensen die langer dan drie maanden in Nederland verblijven. De gemeente wil oneigenlijk gebruik van de opvang hiermee tegen gaan. Ook GroenLinks wil misbruik tegengaan, maar Amsterdam mag niet het risico lopen dat mensen buiten moeten slapen in de ijzige vrieskou als gevolg van een administratieve beslissing of verkeerde ambtelijke beoordeling. GroenLinks gaat morgen in de gemeenteraad voorstellen in de winter de nachtopvang open te houden voor iedereen die anders buiten moet slapen.

GroenLinkswoordvoerder Femke Roosma maakt zich ernstige zorgen over het voornemen van de gemeente: “Amsterdam heeft een zorgplicht. Uiteraard zijn er regels nodig om misbruik tegen te gaan en moeten we daar alert op zijn, maar die mogen er nooit toe leiden dat  mensen in extreme kou de nacht buiten moeten doorbrengen.  Bovendien zal in de praktijk blijken dat het lastig te controleren is of iemand langer dan drie maanden in Nederland verblijft. Migranten uit de EU hoeven zich namelijk niet te melden bij de IND en zijn ook niet bekend bij de hulpverlenende instanties.”