Weigerambtenaar gezocht

GroenLinks wil dat er een einde wordt gemaakt aan de bizarre situatie dat iemand zonder toestemming uitgeschreven kan worden uit de Gemeentelijke Basis Administratie. De fractie heeft hierover vandaag door het stellen van schriftelijke vragen het College om opheldering gevraagd. Ondanks dat er meer aandacht voor de problematiek is gekomen, worden er nog altijd vrouwen en meisjes gedumpt in het buitenland, terwijl zij een duurzame band met Nederland hebben opgebouwd. Daarom wil GroenLinks dat er een centraal meldpunt wordt opgericht in Amsterdam. Dat meldpunt moet actief kunnen optreden tegen de verantwoordelijke(n). GroenLinks heeft het College gevraagd wat de mogelijkheden hiertoe zijn.

GroenLinkswoordvoerder Fenna Ulichki: “Het tegen de wil in achterlaten van kinderen en vrouwen is volkomen onacceptabel. Het is verschrikkelijk dat er nog steeds vrouwen en kinderen met angst en beven uitkijken naar de zomervakantie omdat ze bang zijn om achtergelaten te worden.  De afgelopen jaren is er gelukkig steeds meer aandacht gekomen voor dit probleem, maar helaas blijkt nu weer dat dit nog lang niet is opgelost. Ik sta er eerlijk gezegd van te kijken dat ons nu signalen bereiken dat mannen hun vrouwen zomaar kunnen uitschrijven.  GroenLinks wil haarfijn weten of dit allemaal juridisch klopt. Zodra blijkt dat dit niet mag lijkt het me logisch dat ambtenaren weigeren vrouwen uit te schrijven zonder dat de persoon in kwestie aanwezig is.”

 GroenLinks heeft tevens aan het college gevraagd om een meldpunt op te richten. Ulichki: “GroenLinks wil een actievere rol van de Leerplicht bij het oplossen van dit probleem. Een meldpunt bij de Leerplicht instanties moet naast melding en registratie ook de betrokken ouders/vader actief en dwingend aanspreken. Verder wil GroenLinks dat het college inventariseert welke juridische mogelijkheden bestaan om de praktijk van achterlating van vrouwen en kinderen te beëindigen.”

 Tegelijkertijd wil GroenLinks dat de gemeente vrouwenorganisaties gaat ondersteunen bij het opzetten van een voorlichtingscampagne over het achterlaten van vrouwen en kinderen tijdens vakanties in het land van herkomst. Zo moeten vrouwen en kinderen weten waar ze terecht kunnen voor het geval ze advies willen inwinnen of hun rechten en handvaten aangereikt krijgen om iets aan hun eigen situatie te doen.