GroenLinks: Warm welkom voor arbeidsmigranten

De EU-uitbreiding heeft ervoor gezorgd dat arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa gebruik kunnen maken van het vrij verkeer van werknemers. Met het merendeel van de migranten gaat het goed. Een deel van hen krijgt helaas te maken met zaken als malafide uitzendbureau`s, slechte werkomstandigheden en huisjesmelkers. De fractie van GroenLinks Amsterdam lanceert daarom vandaag de notitie ‘Een warm welkom voor arbeidsmigranten’. Hierin worden tien concrete voorstellen gedaan om de positie van arbeidsmigranten te beschermen en te versterken.

Zo wil GroenLinks dat er een loket komt dat zich expliciet gaat richten op arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Hier worden mensen actief bemiddeld naar bonafide uitzendbureaus en werkgevers die zitten te springen om arbeidskrachten. GroenLinks woordvoerder Femke Roosma licht toe:

“Door arbeidsmigranten voor te lichten over arbeidsrechten en samen te werken met uitzendbureaus en werkgevers die te goeder trouw zijn, zetten we oplichters en uitbuiters buiten spel.”

Ook wil GroenLinks dat Amsterdam in samenwerking met omliggende gemeentes en de provincie beter gaat anticiperen op de vraag naar tijdelijke woningen. Nu komt het voor dat grote groepen samen moeten wonen in een kleine kamer tegen torenhoge huren. GroenLinks pleit tevens voor een betere toegang tot zorg. Roosma: “Arbeidsmigranten zijn niet altijd goed verzekerd voor zorgkosten, terwijl ze vaak zwaar lichamelijk werk verrichten. Een gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal leidt bovendien vaker tot ongevallen op het werk.” GroenLinks wil daarom ook maatschappelijke organisaties ondersteunen die de integratie van Oost-Europese arbeidsmigranten bevorderen door onder andere taalcursussen te verzorgen. 

 Roosma:

‘We kunnen arbeidsmobiliteit niet meer negeren. Met onze voorstellen kan Amsterdam een voortrekkersrol vervullen bij het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en woonomstandigheden. We hebben hiertoe niet alleen de morele plicht,  maar het is ook noodzakelijk om maatregelen te treffen als Amsterdam economisch wil profiteren van arbeidsmigratie.”