GroenLinks: legaliseer gebruik harddrugs

GroenLinks Amsterdam wil dat drugsgebruikers niet langer worden gecriminaliseerd. Daarom stelt de fractie deze week voor om het verbod op het gebruik van harddrugs uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) halen. Het is dan niet langer strafbaar om middelen als XTC, LSD of Cocaïne te gebruiken.

De landelijke opiumwet verbiedt productie, bezit en verkoop van harddrugs. Wat echter niet in de opiumwet staat is het gebruik van harddrugs. Dat heeft de gemeente Amsterdam zelf verboden door het expliciet op te nemen in de APV. Volgens GroenLinks is het strafbaar stellen van gebruik van drugs achterhaald en werkt het verbod niet. Het aantal gebruikers neemt niet af terwijl het verbod ernstige gezondheidsrisico`s met zich meebrengt. Bovendien toont ons softdrugsbeleid dat legaliseren werkt. Gebruik en verslaving van drugs liggen in Nederland op of onder het Europese gemiddelde, en is veel lager dan landen die een repressief beleid voeren.

 GroenLinkswoordvoerder Marco de Goede licht toe:  “Een rustige drugsgebruiker levert geen overlast op, is geen misdadiger en verdient dan ook geen straf. De politiecapaciteit die nu wordt ingezet om drugsgebruikers aan te pakken kunnen we veel beter inzetten. Bovendien voorkom je grotere uitwassen. Vanwege het zero tolerance beleid neemt bijvoorbeeld het aantal feestgangers toe dat thuis al grote hoeveelheden drugs tot zich neemt, in plaats van verspreid over de avond op het feest zelf. Dat brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.”

Uiteraard wil GroenLinks voorkomen dat er overlast ontstaat door drugsgebruikers. Goede en voldoende voorlichting is hierbij essentieel. Door een toevoeging aan de APV, waarin het verboden wordt om overlast te veroorzaken door het gebruik van harddrugs, krijgt de gemeente dezelfde mogelijkheden om dit aan te pakken zoals bijvoorbeeld het geval is bij ‘alcohol-overlast’.