GroenLinks redt Stenen Hoofd

Het Stenen Hoofd, één van de weinige stedelijke rafelranden in het midden van de stad, blijft bestaan. Op de kleine landtong in het IJ achter het Centraal Station worden al jaren festivals en creatieve activiteiten georganiseerd. Er is echter lange tijd niet geïnvesteerd in dit stukje Westerdoksdijk, waardoor het Stenen Hoofd steeds meer verpauperde. De gemeenteraad besloot op voorstel van GroenLinks om 300.000 euro in 2011 beschikbaar te stellen voor het opknappen van deze creatieve vrijplaats.

Het Stenen Hoofd is een pier die lang voor de zeehavenoverslag werd gebruikt. Aan het eind van de twintigste eeuw verloor de pier echter deze functie en groeide het uit tot een ongenaakbaar stukje Amsterdam, een creatieve vrijplaats waar bijzondere initiatieven van buurtbewoners en ondernemers tot bloei komen. GroenLinksraadslid Evelien van Roemburg: ‘Onaangeharkte rafelranden in de stad, zoals het Stenen Hoofd, zijn plekken waar initiatieven van Amsterdammers tot hun recht kunnen komen. Dergelijke plekken komen echter steeds meer onder druk te staan, doordat de hele stad volgebouwd wordt. Dat bedreigt het culturele en creatieve klimaat in Amsterdam.’

GroenLinks vindt het belangrijk dat plekken als het Stenen Hoofd blijven bestaan en maakte zich daarom sterk om het karakter en de functie van het Stenen Hoofd te behouden. Van Roemburg: ‘Ik ben me er van bewust dat het een flinke investering is, maar het Stenen Hoofd heeft haar bestaan ruimschoots bewezen. Jaarlijks komen er duizenden Amsterdammers om te genieten van buurtinitiatieven en festivals als ‘Pluk de Nacht’. Dat moeten we koesteren.’