Gemeenteraad wil niet ontruimen voor de leegstand

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 29 september sprak een grote meerderheid zich uit tegen het ontruimen van kraakpanden voor de leegstand. De fracties van GroenLinks en de PvdA hadden daarvoor een motie ingediend waarin het college ook werd opgeroepen om snel met een goed beleid tegen leegstand te komen.

Niet ontruimen voor leegstand is al jaren de praktijk in Amsterdam. Dat betekent dat gekraakte panden alleen dan worden ontruimd als de eigenaar kan aantonen dat hij het pand ook echt in gebruik gaat nemen na ontruiming. Nadat in  juni de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de rammelende kraak en leegstandwet, heeft de gemeente duidelijk aangegeven dat aan deze praktijk niet veel zou veranderen.  Groot was dan ook onze schrik toen op maandag de burgemeester bekend maakte dat er in Amsterdam wel degelijk flink ontruimd zou gaan worden. Maar liefst 200 panden stonden op de lijst om ontruimd te worden. Niet allemaal in een keer, maar aan de hand van drie categorieën. Hoogste prioriteit wordt gelegd bij panden waar overlast is of die gekraakt zijn terwijl ze nog bewoond zijn, hier wordt onmiddellijk tegen opgetreden. Gemiddelde prioriteit krijgen panden waar de eigenaren plannen voor heeft, deze worden ontruimd tijdens reguliere ontruimingsrondes. Lage prioriteit wordt gegeven aan panden waar geen plannen voor zijn, de politie ontruimt deze panden als er capaciteit voor is.  Het aantal ontruimingsrondes wordt verdubbeld van 3 keer tot 6 keer per jaar.

GroenLinks snapt dat ook Amsterdam de wet zal moeten uitvoeren, maar dan wel met de prioriteit die de stad er aangeeft.  De capaciteit van de politie is immers beperkt en wij hechten er veel meer belang aan dat we die inzetten om de veiligheid van Amsterdammers te beschermen in plaats van vreedzaam gekraakte panden ontruimen. 

Wat ons bij de plannen zoals die door de burgemeester en het openbaar ministerie zijn gepresenteerd vooral deed schrikken was het lijstje van 200 panden die allemaal ontruimd zouden worden. Daar zitten panden uit alle categorieën bij, dus ook degenen waar de eigenaar helemaal geen plannen voor heeft.  Met 6 ontruimingsronden per jaar en 60 ontruimingen per jaar zou dus over 2 jaar alles opgedoekt kunnen zijn.  Huizen waar mensen wonen,  waar ruimte wordt gegeven aan legale vluchtelingen die anders op straat zouden moeten leven. Panden waar kleine bedrijven zijn gevestigd, waar kunstenaars werken, waar creativiteit bloeit.  Vrijplaatsen, karakteristiek voor de vrijzinnige stad die Amsterdam is. Plekken die het Paradiso, Melkweg of het Veem van de toekomst zouden kunnen worden. 

Gelukkig kon de burgemeester ons op dit punt enigszins gerust stellen. Op vragen van fractievoorzitter Marieke van Doorninck antwoordde hij dat vanuit gaat dat het allemaal veel langer zal gaan duren dan de 2 jaar die in de media was berekend. Bovendien acht hij het zeker niet ondenkbaar is dat vele panden die op de lijst staan nooit ontruimd zullen worden. 

Het andere punt dat ons dwars zit is wat er allemaal wordt verstaan onder ingebruikname door de eigenaar.  Plannen om te verbouwen, onbewoonbaar maken, te slopen, er antikraak in te zetten  of het als opslag gebruiken.  Een eigenaar die zijn pand al jaren leeg heeft laten staan, laten verkrotten, hoeft alleen maar een paar anti krakers op te trommelen, er een opslagplaats van de maken, eens in de zoveel tijd er een mannetje heen te sturen die wat onduidelijks doet met een paar zakken cement, en het pand wordt meegenomen in de volgende ontruimingsronde, om vervolgens weer jaren zo goed als leeg te staan. Dat is ontruimen voor de leegstand.

Volgende week tijdens de commissievergadering Algemene Zaken zal uitgebreid op al deze punten worden ingegaan en zal GroenLinks ook duidelijk maken hoe wij leegstand definiëren. 

Het is voor dat debat een enorme steun in de rug dat de gemeenteraad zich zo duidelijk heeft uitgesproken tegen ontruiming voor leegstand.