Bizarre bezuinigingen in Amsterdam #2: De Voedselbank

Het Amsterdamse college van D66, VVD en SP heeft het voornemen om de botte bijl te zetten in de financiering van tientallen cruciale sociale voorzieningen en maatschappelijke organisaties. De bezuiniging van 30 miljoen euro per jaar komt niet voort uit financiële noodzaak, maar dient om de hobby's van het college zoals belastingkorting voor ondernemers van te betalen. De komende tijd zal GroenLinks Amsterdam hier enkele van de bedreigde organisaties in beeld brengen. Vandaag De Voedselbank.

Deze ondoordachte en visieloze bezuinigingsoperatie zorgt voor een kaalslag in het sociale fundament van de stad. Organisaties en initiatieven die al jaren hun meerwaarde en rol in de stad bewijzen worden bedreigd. GroenLinks Amsterdam vindt dat onacceptabel.

GroenLinks Amsterdam vraagt zich af of Amsterdammers er wel op zit te wachten dat dit D66/VVD/SP College zaken als City marketing, Amsterdam Dance Event en ondernemers blijft subsidiëren terwijl de voedselbank, sociale voorzieningen als de daklozenopvang en zorg, huurders- en vluchtelingenorganisaties en anderen die opkomen voor de meest kwetsbaren in de stad, zo hard gekort worden.

De fractie van GroenLinks zal zich inzetten om deze bizarre bezuinigingen ongedaan te maken.

Deel 2: De Voedselbank

Maar liefst 20% van de Amsterdammers leeft in armoede. Armoedebestrijding staat daarom in Amsterdam al jaren boven aan de lijst van prioriteiten. Ook dit College trekt er extra geld voor uit en dat is mooi. Het is zelfs noodzakelijk, omdat de armoede in de stad niet zo zeer toeneemt in aantallen, maar wel erger wordt. De bijstand wordt al jaren achtereen verlaagd. En het Nibud concludeert al tijden dat je van een bijstandsuitkering niet rond kan komen. Mensen met een minimuminkomen raken daarom dieper in de schulden en kloppen steeds vaker aan bij de voedselbank. Het Amsterdamse armoedebeleid (ook nog eens gebonden aan allerlei restricties vanuit Den Haag) is feitelijk ‘pijnbestrijding’, zoals de wethouder ook al concludeerde. Maar wel noodzakelijke pijnbestrijding.

Het is in dat licht dan ook onbegrijpelijk dat de Voedselbank Amsterdam op de lijst staat van mogelijke bezuinigingen van dit College. De Voedselbank distribueert elke week 4500 pakketten voedsel aan mensen die zelf te weinig geld hebben om zelfs maar in hun basisbehoefte te voorzien. Met behulp van vele vrijwilligers, bedrijven en instellingen, werken ze hard aan het samenstellen en distribueren van gevarieerde en gezonde voedselpakketen in heel Noord-Holland, waarmee ook voedseloverschotten en verspilling wordt tegengegaan. Bovendien begeleidt de Voedselbank mensen naar verschillende organisaties om financiële problemen op te lossen, zodat mensen niet afhankelijk hoeven te blijven van voedselhulp. In het recente Aanvalsplan Armoede prijst het College de Voedselbank Zuid nog als organisatie die meer doet dan voedselhulp bieden alleen: zij zorgt voor activering, financieel advies en organiseert aanvullende activiteiten als kledingruil, kookprojecten en repair cafés.

Op het lijstje staan ook het Fonds Bijzondere Noden en het Leefkringhuis. Het Fonds Bijzondere Noden biedt al sinds 1936 noodhulp aan Amsterdammers in armoede die tussen wal en schip vallen omdat ze de regels niet begrijpen, ziek zijn of in stressvolle situaties zitten. Noodhulp kan bestaan uit een financiële gift of hulp in natura en kan de stressvolle situatie waarin mensen zitten verlichten. Maatschappelijk werkers zijn zeer blij met het Fonds omdat deze “supersnel” kunnen helpen in situaties van financiële nood.

Ook het Leefkringhuis in Noord biedt hulp aan de meest kwetsbare Amsterdammers. Mensen worden geholpen met voedsel, opvang, begeleiding bij het invullen van papieren en begeleiding bij vragen over uitkeringen, schulden, huiselijk geweld en huisuitzetting. Het Leefkringhuis geeft mensen vertrouwen aan te kloppen voor hulp, waar ze dat niet durven bij de officiële instanties. Mensen worden niet van het kastje naar de muur gestuurd, maar direct geholpen.

Zowel de Voedselbank, het Fonds als het Leefkringhuis ontvangen (naar maatstaven van de gemeentebegroting) een bescheiden bijdrage van de gemeente Amsterdam en hebben daarnaast nog andere inkomsten. Maar voor deze organisaties is die bijdrage van groot belang voor het voortbestaan.

Dat de Voedselbank, het Fonds en het Leefkringhuis in aanmerking komen voor bezuinigingen is dan ook ronduit idioot. Bezuinigen op organisaties die kwetsbare mensen voorzien in een primaire levensbehoefte, hulp en begeleiding, terwijl tegelijkertijd de Amsterdam Dance Event en City marketiing wél financiële steun krijgen, wie snapt dat nog?! Wat GroenLinks betreft is bezuinigen op de Voedselbank, het Fonds en het Leefkringhuis onacceptabel. Het zou een schande zijn voor Amsterdam, als het College deze bezuinigingen doorzet.