PvdA, VVD, GroenLinks: ‘Kiezen voor de stad’

Dinsdagochtend hebben de PvdA, de VVD en GroenLinks hun programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ aan de pers bekend gemaakt. In het akkoord, dat binnen twee weken tot stand kwam, geven de drie partijen hun visie en ambities voor de komende jaren weer: economisch groeien, de stad sociaal versterken, duurzaam investeren.

De partijen geven in het akkoord prioriteit aan onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. De nieuwe coalitie heeft ruimte gevonden om de komende jaren gericht te investeren in onderwijs, bestrijding van armoede en P+R plaatsen. Er zal een Amsterdams investeringsfonds worden opgezet, dat zich onder andere richt op economische structuurversterking, duurzaamheid en innovatie. 

De nieuwe coalitie staat voor een grote opgave om  € 210 miljoen te bezuinigen. De partijen streven ernaar Amsterdam financieel gezond te houden. De coalitiepartijen zullen de komende jaren vooral bezuinigen op het ambtelijke apparaat.

Op woensdagochtend geven de drie partijen een toelichting op het akkoord, ook zullen de kandidaat wethouders worden gepresenteerd. Deze presentatie zal woensdagochtend om half elf plaatsvinden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam op de Oosterdokskade.