Maak de Voetganger Keizer

“De voetganger blijkt te vaak het kind van de rekening in de openbare ruimte, en dat moet dringend veranderen”, aldus GroenLinks. Reden het College op te roepen veel meer prioriteit te geven aan de positie van de voetganger. Verkeerswoordvoerder Fjodor Molenaar presenteert vandaag zijn raadsnotitie De Voetganger Keizer – meer ruimte voor de Amsterdamse tweevoeter.

Het wordt steeds drukker in Amsterdam. Overal rijden auto’s, trams, bussen en fietsers, en bij herinrichtingsprojecten wordt aan hen steevast ruimte toegekend. De voetganger blijkt het kind van de rekening. Terwijl hun aantal alleen maar is toegenomen, krijgen de andere weggebruikers meer en meer ruimte, en worden stoepen zelfs met regelmaat versmald. Bovendien wordt het trottoir voor steeds meer functies benut: terrassen, fietsrekken, vuilnisbakken en winkeluitstallingen. Reden voor GroenLinks om structureel meer ruimte voor het trottoir te claimen.

 GroenLinks wil de voetgangers voorrang gaan geven. Fjodor Molenaar stelt in zijn notitie voor om een duidelijke prioriteitsvolgorde aan te houden, te beginnen bij voetganger, fietser en openbaar vervoer, en daarna pas de auto. Hij bepleit een stedelijke voetgangersnorm met een minimale doorloopruimte van twee meter, die overal moet worden toegepast bij herprofileringsprojecten. Tenslotte daagt hij het College uit om echt autoluwe gebieden te maken, vaker eenrichtingsverkeer in te stellen en meer bovengrondse parkeerplaatsen te laten verdwijnen.

 

Fjodor Molenaar: “Deze voorstellen passen exact bij de Amsterdamse ambities met ‘Voorrang voor een gezonde stad’ en de recente discussienota ‘De Auto en de Stad’ over de autoluwe stad. GroenLinks verwacht veel van dit College!”