Vergeet homoseksuele vrouwen en ouderen niet!

Er wordt serieus werk gemaakt van het homobeleid in Amsterdam, maar homoseksuele vrouwen en ouderen blijken het sluitstuk. Er is geen aandacht voor gezondheidsproblemen bij lesbiennes en ook zijn er niet voldoende speciale woonvormen en woonzorgvoorzieningen voor homoseksuele ouderen. De fracties van GroenLinks en D66 trekken aan de bel.

Beide partijen hebben het College gisteren opgeroepen om iets te doen aan de gezondheidsspecifieke problemen van lesbische vrouwen en transgenders. De zorgvraag in deze groep ligt erg hoog. Zij ondervinden nog veel last van discriminatie en uitsluiting en ook depressiviteit komt relatief vaak voor. Fenna Ulichki, raadslid voor GroenLinks: “Hulp- en zorgverleners moeten worden getraind om beter om te gaan met deze specifieke problemen.”

Ook homoseksuele ouderen verdienen meer aandacht. Er is behoefte aan speciale woonvormen en woonzorgvoorzieningen, waar momenteel niet in wordt voorzien. Je kunt dan denken aan woonwormen met een mix van half hetero-ouderen en half roze ouderen. GroenLinks en D66 pleiten ervoor dat de gemeente Amsterdam het aanbod van deze woonvormen verruimd. De gemeenteraad steunt de voorstellen Ulichki en Hoogerwerf.

Wat Ulichki betreft gaat Amsterdam een bewustwordingscampagne voeren met twee lesbische meisjes op een poster. “We moeten niet alleen uitgaan van de homoseksuele man, maar ook ruimte bieden aan vrouwen, migranten en ouderen.”