Trainingstraject 'Stel je kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad', gericht op diversiteit

In april biedt de Werkgroep Diversiteit van GroenLinks Amsterdam het trainingstraject 'Stel je kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad' aan. Hoewel dit traject van drie sessies open staat voor iedereen die interesse heeft, roepen we specifiek Amsterdammers met een biculturele achtergrond op zich aan te melden. De aanmeldperiode is gesloten. Deelnemers krijgen uiterlijk op woensdag bericht, mocht je dan nog niks gehoord hebben? Neem dan contact op met de werkgroep: diversiteit@groenlinksamsterdam.nl.

Na de Tweede Kamer verkiezingen maart 2017 volgen in 2018 gemeenteraadsverkiezingen. Binnenkort start de selectie voor nieuwe gemeenteraadsleden, ook in Amsterdam.

Meer dan de helft van alle Amsterdammers heeft een migrantenachtergrond. Zo heeft bijna een kwart van alle Amsterdammers ofwel een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse afkomst. Amsterdam telt 180 nationaliteiten en nog meer culturele achtergronden. Het valt echter op dat op dit moment maar een klein deel van alle Amsterdamse gemeenteraadsleden een migrantenachtergrond heeft, en de afgelopen jaren was ook een ondervertegenwoordiging te zien van deze groepen bij kandidaten die zich aanmelden als gemeenteraadslid.

Trainingstraject

In april biedt de Werkgroep Diversiteit van GroenLinks Amsterdam het trainingstraject 'Stel je kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad’ aan. Voor dit traject van drie sessies in april roepen we met name Amsterdammers met een biculturele achtergrond op zich aan te melden. GroenLinks Amsterdam wil de stad goed vertegenwoordigen.

Wil je weten wat het betekent om raadslid te zijn? Dit trainingstraject is voor wie er achter wil komen wat het betekent om lokaal politicus te worden in de Amsterdamse gemeenteraad. Het traject bestaat onder andere uit drie trainingssessies van elk een dagdeel op zondag 9 april, zondag 23 april en zondag 7 mei. Daarnaast worden er een bezoeken gepland aan een commissievergadering in de week van 10 of 17 april en een raadsvergadering op 11 of 12 mei.

De sessies gaan onder andere in op raadswerk, kandidaatstelling en skills zoals debat- en presentatievaardigheden. Ook kunnen deelnemers via een interview of bezoek nader kennismaken met een gemeenteraadslid en het raadswerk, of een gemeenteraadsvergadering en/of fractievergadering bijwonen.

Verschillende trainingen zullen worden gegeven door oud- en huidige gemeenteraadsleden en andere GroenLinksers. Het trainingstraject staat overigens volledig los van de uiteindelijke selectie voor gemeenteraadskandidaten. Meedoen aan het trainingstraject geeft geen voorrang in de selectie bij kandidaatstelling, deelname zegt niets over je kansen als je vervolgens besluit aan de selectie van nieuwe gemeenteraadskandidaten mee te willen doen.