Nieuws over Rutger Groot Wassink

Rutger blogt: op wijkniveau aan de slag met socialere bijstand

Soms is politiek een kwestie van lange adem. Al begin 2015 diende ik samen met Jorrit Nuijens een initiatiefvoorstel in om de regels voor mensen in de bijstand socialer te maken. Onderzoek van de VU en UvA  had al eerder laten zien dat de huidige bijstand mensen maar mondjesmaat aan werk helpt. Mensen worden onderworpen aan allerlei verplichtingen en regels die het vinden van een baan niet bespoedigen. GroenLinks Amsterdam deed dus het voorstel de regels voor bijstandsgerechtigden grondig te herzien. Bijvoorbeeld door mensen meer ruimte te geven om bij te verdienen en door hen minder verplichtingen op te leggen.

Lees verder

Stop topbeloningen bij het GVB!

In de raad wordt met regelmaat gediscussieerd over de salarissen bij bedrijven waar de gemeente Amsterdam geheel of gedeeltelijk eigenaar van is. En hoewel er een wettelijk kader bestaat dat een maximum op topbeloningen zet, wijkt het college van D66, VVD en SP daar regelmatig van af. Er wordt dan gebruik gemaakt van zogenaamde uitzonderingen waardoor bestuurders van zulke bedrijven toch meer kunnen verdienen dan premier Rutte. Meer dan 179.000 euro per jaar dus. Wat GroenLinks betreft onacceptabel!

Lees verder

Coalitie zet lokale democratie bij het grofvuil

De gemeenteraad van Amsterdam besprak op woensdag 15 februari het voorstel van het gemeentebestuur van VVD, D66 en SP om het bestuurlijk stelsel grondig te herzien. De GroenLinks-fractie is, samen met de voltallige oppositie, mordicus tegen het voorstel van de coalitie. Omdat het voorstel volgens GroenLinks de lokale democratie afbreekt, elke vorm van tegenmacht doet verdwijnen, de participatieve democratie niet wordt versterkt, het tot centralisering en eenheidsworst leidt en - minstens zo belangrijk - nauwelijks op draagvlak in de gemeenteraad kan rekenen. En tot slot, niet met Amsterdammers is besproken.

Het debat en de bijdrage van fractievoorzitter Rutger Groot Wassink is hier terug te kijken.

Lees verder

‘Stop met verleiden van bankiers met bizarre bonussen’

De Zuidas

Politici moeten stoppen bankiers met bizarre bonussen te verleiden om zich na de brexit in Nederland te vestigen. Dat zeggen de Amsterdamse fractievoorzitter Rutger Groot Wassink en GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. Zij verzetten zich tegen de uitspraken van minister van Financiën Dijsselbloem en de Amsterdamse wethouder Ollongren. Afgelopen week lieten deze bestuurders weten dat banken die zich na de brexit in Nederland willen vestigen, zich geen zorgen hoeven maken over strenge bonusregels. Bankiers die zich tegoed doen aan excessieve bonussen zijn wat GroenLinks betreft niet welkom in Nederland.

Lees verder

Speech Rutger Groot Wassink bij de nieuwjaarsborrel

Tijdens de nieuwjaarsborrel van GroenLinks Amsterdam blikte fractievoorzitter Rutger Groot Wassink vooruit op 2017. Een toespraak over de komende verkiezingen, vluchtelingen, de Nederlandse identiteit, kansengelijkheid, bestaanszekerheid en meer. Lees de speech hier terug.

Lees verder