Nieuws over Rutger Groot Wassink

Rutger blogt: Help mensen

De Amsterdamse ombudsman presenteerde gisteren zijn Jaarbeschouwing 2016. Een van de conclusies is dat burgers vorig jaar ruim 2200 keer een beroep op de ombudsman deden. Dat zijn driehonderd meer meldingen dan in 2015. Zorgwekkend volgens de ombudsman omdat hij vooral wordt ingeschakeld als de boel echt helemaal in het honderd loopt. In Trouw staan een paar schrijnende voorbeelden opgetekend van mensen die vast lopen in het ‘systeem’. Dat is precies het springende punt in de rapportage. Mensen moeten voor hulp bij een haast ondoordringbaar oerwoud van instanties aankloppen die buitengewoon bureaucratisch reageren waardoor er een groot gevaar is tussen wal en schip te vallen.

Lees verder

Rutger blogt: bevecht racisme en onverdraagzaamheid. Juist nu!

Jan Kees Helms

Vandaag is het 21 maart, de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De dag is door de VN is ingesteld naar aanleiding van de bruut neergeslagen demonstratie tegen de apartheidswetten op 21 maart 1960 in Sharpeville, Zuid-Afrika waarbij de politie 69 demonstranten doodschoot. Nog elke dag kun je zien dat de strijd tegen racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid niets aan urgentie heeft ingeboet.

Lees verder

Rutger blogt: op wijkniveau aan de slag met socialere bijstand

Soms is politiek een kwestie van lange adem. Al begin 2015 diende ik samen met Jorrit Nuijens een initiatiefvoorstel in om de regels voor mensen in de bijstand socialer te maken. Onderzoek van de VU en UvA  had al eerder laten zien dat de huidige bijstand mensen maar mondjesmaat aan werk helpt. Mensen worden onderworpen aan allerlei verplichtingen en regels die het vinden van een baan niet bespoedigen. GroenLinks Amsterdam deed dus het voorstel de regels voor bijstandsgerechtigden grondig te herzien. Bijvoorbeeld door mensen meer ruimte te geven om bij te verdienen en door hen minder verplichtingen op te leggen.

Lees verder

Stop topbeloningen bij het GVB!

In de raad wordt met regelmaat gediscussieerd over de salarissen bij bedrijven waar de gemeente Amsterdam geheel of gedeeltelijk eigenaar van is. En hoewel er een wettelijk kader bestaat dat een maximum op topbeloningen zet, wijkt het college van D66, VVD en SP daar regelmatig van af. Er wordt dan gebruik gemaakt van zogenaamde uitzonderingen waardoor bestuurders van zulke bedrijven toch meer kunnen verdienen dan premier Rutte. Meer dan 179.000 euro per jaar dus. Wat GroenLinks betreft onacceptabel!

Lees verder

Coalitie zet lokale democratie bij het grofvuil

De gemeenteraad van Amsterdam besprak op woensdag 15 februari het voorstel van het gemeentebestuur van VVD, D66 en SP om het bestuurlijk stelsel grondig te herzien. De GroenLinks-fractie is, samen met de voltallige oppositie, mordicus tegen het voorstel van de coalitie. Omdat het voorstel volgens GroenLinks de lokale democratie afbreekt, elke vorm van tegenmacht doet verdwijnen, de participatieve democratie niet wordt versterkt, het tot centralisering en eenheidsworst leidt en - minstens zo belangrijk - nauwelijks op draagvlak in de gemeenteraad kan rekenen. En tot slot, niet met Amsterdammers is besproken.

Het debat en de bijdrage van fractievoorzitter Rutger Groot Wassink is hier terug te kijken.

Lees verder