Nieuws over iedereen

Kiezen voor meerwaarde

Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het tijd is geworden om na te denken over wat er echt toe doet in onze samenleving en economie. Er moet meer aandacht naar datgene wat waarde toevoegt en niet langer naar dat wat zorgt voor kortetermijnwinst maar op de lange termijn waarde onttrekt, vervuilt of anderszins schadelijk is, betoogt het Ondernemersnetwerk van GroenLinks Amsterdam

Lees verder

We moeten niet alleen corona verslaan, maar ook de ongelijkheid die de crisis veroorzaakt

Het is traditie dat nieuwe raadsleden een debuutrede, een maidenspeech houden tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ons raadslid Jenneke van Pijpen (Zorg & Welzijn, Ouderen) had de primeur van een digitale maidenspeech. Zij sprak op dinsdag 19 mei over het onderwerp waar zij op dit moment dag en nacht mee bezig is: de impact van de coronacrisis op mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg, zorgverleners, en mantelzorgers.

Lees verder

Even bellen met…Wijkverpleegkundige Rooa Khafaji

Hoe is het intussen met de leden van GroenLinks Amsterdam? Wat houdt hen bezig tijdens de coronacrisis? Deze keer wijkverpleegkundige Rooa Khafaji. Zij maakt zich zorgen over eenzaamheid onder ouderen, en over het gebrek aan beschermmateriaal voor mensen die in de zorg werken. 

Lees verder