Nieuws over iedereen

Naar een gezonde stad, met schone lucht voor iedereen

Het college wil niet alleen vervuilende auto’s weren, maar komt ook met alternatieven. We investeren in het openbaar vervoer, de fiets en in voetgangers. Met de uitwerking van de Agenda Autoluwe Stad wordt een belangrijke belofte ingelost: een gezonde stad, met schone lucht voor iedereen.

Lees verder

Laat voedselbanken ook dierenvoer aanbieden

We willen voorkomen dat mensen in armoede afscheid moeten nemen van huisdier. Daarom vraagt raadslid Imane Nadif, samen met Erik Flentge (SP), Carolien de Heer (PvdA) en Ilana Rooderkerk (D66) het college om voedselbanken te helpen het bestaande aanbod uit te breiden met dierenvoer.

Lees verder

Amsterdam gaat door met investeringen in werk, zorg en de stad, ondanks tegenvallers

Het college maakt meer geld vrij om geweld en ondermijnende drugscriminaliteit tegen te gaan. Ook steekt de stad 20 miljoen euro in het aan het werk helpen van Amsterdammers die graag een baan willen. Er gaat bijna 100 miljoen euro extra naar zorg en jeugdzorg, om de bezuinigingen van het kabinet Rutte III op te vangen. 289 miljoen euro gaat naar onderhoud van kades, bruggen en groen.

Lees verder

Reactie GroenLinks-fractie op vertrek wethouder Udo Kock

Wethouder Udo Kock (Financiën, D66) heeft woensdagochtend aan de gemeenteraad laten weten dat hij zijn functie als wethouder met onmiddellijke ingang neerlegt. Hij doet dit na een verschil van inzicht over de toekomst van het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Lees verder