Kom jij het bestuur van GroenLinks Amsterdam versterken?

De sluitingstermijn voor de vacatures in het federatiebestuur wordt verlengd tot 11 juni.

Aanleiding voor deze verlenging is het gegeven dat een van de huidige bestuursleden binnenkort als stadsdeelbestuurder zal worden benoemd en zich derhalve niet herkiesbaar stelt. Hierdoor is er een nieuwe situatie ontstaan. Sollicitaties voor het federatiebestuur kunnen nu nog tot 11 juni worden ingestuurd.

GroenLinks Amsterdam groeit en bloeit. Op 21 maart boekten we onze beste uitslag ooit en werden we de grootste partij van de stad.  Het aantal leden is de 4000 ruim gepasseerd. Veel van hen willen nu actief worden en de verbinding met sympathisanten, actieve groepen bewoners en ondernemers wordt alsmaar sterker. Onze beweging is zich kortom verder aan het ontwikkelen en versterken. Dit schept kansen, maar ook verplichtingen. Het stelt ons voor een nieuwe opgave.

Daarom zoeken we naar nieuwe bestuursleden voor het federatiebestuur om hier vorm en inhoud aan te geven. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter, penningmeester en algemene bestuursleden voor partij en beweging opbouw, campagnes, diversiteitsbeleid en politiek personeelsbeleid. Zo maken we samen met de andere bestuursleden een nieuw en enthousiast team om de komende jaren tot een succes te maken.

Alle bestuursfuncties zijn voor een termijn van twee jaar. Op de ALV in september/oktober 2018 zal de benoeming van de nieuwe bestuursleden plaatsvinden. Kandidaten kunnen zich tot 11 juni beschikbaar stellen bij de kandidatencommissie door het insturen van een korte motivatie (maximaal 1 A4) en met hun CV naar kandidatencommissieFB2018@groenlinksamsterdam.nl.

Klik hier voor meer praktische info en de procedure. Kijk hieronder voor de profielen per functie.