Jorrit blogt: Reguleer én investeer voor een betaalbare woningmarkt

De Amsterdamse woningmarkt is peperduur. Vrije sector huurprijzen schieten de pan uit. Een op de zes in Amsterdam verkochte woningen wordt opgekocht door een belegger. Sociale huurwoningen worden nog steeds verkocht, terwijl meer mensen er recht op hebben. Geplande middenhuur- en starterswoningen worden zo duur verhuurd en verkocht dat ze voor gewone mensen onbetaalbaar zijn.

Investeer: een gemeentelijke coöperatie en startersleningen

GroenLinks vindt dat we alle kansen moeten aangrijpen om te investeren in betaalbaar wonen en de markt reguleren. Daarom diende fractievoorzitter Rutger Groot Wassink tijdens de Algemene Beschouwingen een motie in over een Amsterdamse Wooncoöperatie, die kan investeren in het behoud van betaalbare woningen en gemengde wijken.

Vandaag diende ik namens GroenLinks daarnaast nog een motie die het college vraagt om alle manieren om starters op de koopmarkt te helpen te onderzoeken en met een voorstel te komen om hen te ondersteunen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een starterslening, een garantstelling of via gemeenschappelijk eigendom. Onder het huidige stadsbestuur heeft Amsterdam geen regeling voor starters.

Reguleer: woningen zijn om te wonen, en niet om rijk van te worden

Steeds vaker worden Amsterdamse woningen in vrij grote aantallen opgekocht. Concepten als ‘buy-to-let’, maar ook opkopen voor illegale vakantieverhuur, komen meer en meer voor.  Woningen opkopen met als belangrijkste doel het opbouwen van vermogen duwt woningprijzen omhoog. Zo komen lagere inkomens nog verder in het gedrang. Vandaag vroeg ik  het college om het invoeren van een ‘verhuurplicht’. Hiermee moeten eigenaren van meerdere Amsterdamse woningen aan de gemeente aantonen dat deze verhuurd worden. Zo voorkomen we woningonttrekking en speculatie.

De gemeenteraad zal op 19 juli stemmen over de voorstellen.