Bestuursleden gezocht

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam is op zoek naar uitbreiding. Ben je geïnteresseerd in een mogelijk bestuurslidmaatschap? Kijk dan verder!

Het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam bestaat op dit moment uit negen mensen. Wegens het vertrek van enkele bestuursleden kan het bestuur nog wel wat goede mensen gebruiken.

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam vertegenwoordigt ongeveer 2700 Amsterdamse leden. Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het activeren, binden en opvangen van (nieuwe) leden. Het bestuur stelt samen met de fractie een werkplan op en organiseert zelf ook debatten en bijeenkomsten. Verder onderhoudt het bestuur contact met de gemeenteraadsfractie, de verschillende afdelingsbesturen van GroenLinks in de stadsdelen en maatschappelijke organisaties. Het federatiebestuur is ook verantwoordelijk voor de Algemene Ledenvergaderingen (ALV), de totstandkoming van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Grofweg stelt GroenLinks Amsterdam de volgende eisen aan een bestuurslid (naast - uiteraard - het lidmaatschap van GroenLinks):

  • Gemiddeld een tot twee dagdelen per week beschikbaar
  • Interesse in de partijorganisatie en het binden en activeren van leden
  • De beschikking over een netwerk binnen de partij of de bereidheid om dat op te bouwen
  • De bereidheid om regelmatig aanwezig te zijn bij partijbijeenkomsten

Het bestuur vergadert eens in de drie weken op een woensdag- of donderdagavond. Heb je interesse, wil je misschien eens een bestuursvergadering bijwonen, of gewoon nog wat vragen kwijt? Neem contact op met de voorzitter Jup van 't Veld of bel met Bureau GroenLinks Amsterdam (020 5523479, Wim Molenaar).