Vandaag stemde de Amsterdamse gemeenteraad over samenwerking met Tel Aviv en Ramallah. Door voorstellen van GroenLinks is deze samenwerking aan zeer scherpe voorwaarden gebonden.
 

Zo zal Amsterdam in projecten op geen enkele manier samenwerken met partijen die banden (bijvoorbeeld directe of indirecte financiële betrekkingen) hebben met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied.  

Ook zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie. Ook met deze harde voorwaarde van GroenLinks heeft de gemeenteraad ingestemd. 

GroenLinks wil niet dat Amsterdam zich op welke manier dan ook verbindt aan de schandelijke Israëlische bezettingspolitiek. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: "Dankzij de voorstellen van GroenLinks zijn alle samenwerkingsprojecten aan strikte voorwaarden verbonden en vermijdt Amsterdam elke relatie met de bezetting, de illegale nederzettingen in Palestina en het Israëlische leger.  
Bovendien wordt een aanzienlijk deel van het beschikbare geld voor de samenwerkingsprojecten nu geoormerkt voor mensenrechtenorganisaties."

Eerder stelde het college een stedenband voor met Tel Aviv en Ramallah. Daar heeft GroenLinks zich samen met andere partijen tegen verzet. Na een onderzoeksmissie van de burgemeester en wethouder Ollongren werd een sterk afgezwakt voorstel gedaan voor samenwerkingsprojecten tussen Amsterdam en Tel Aviv en Amsterdam en Ramallah. Die samenwerking is nu aan verdere strikte voorwaarden gebonden.

De fractie zal het college uiterst kritisch blijven volgen bij de uitvoering van deze projecten. De samenwerking mag in ieder geval op geen enkele manier bijdragen aan het conflict en kan zo hopelijk een kleine bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie.