'Amsterdam moet productie giftige diesel stoppen'

In de Amsterdamse haven wordt diesel vermengd met giftige stoffen, om zo te exporteren naar verschillende Afrikaanse landen. Dit blijkt uit het rapport Dirty Diesel, opgesteld door Public Eye. Wat GroenLinks betreft is álle diesel dirty diesel, maar deze diesel - met zijn hoge zwavelgehalte en kankerverwekkende benzeen - is eenvoudigweg gif. Amsterdam moet haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat deze praktijk zo snel mogelijk stopt.

Op vragen uit de raad over dit gifmengen op Amsterdams grondgebied, antwoordde het Amsterdamse stadsbestuur dat het vermengen niet illegaal is. GroenLinks vindt dat geen afdoende antwoord en heeft daarom een debat aangevraagd. De gemeente moet alle mogelijkheden zoeken - en gebruiken - om deze praktijk hier te stoppen. Dat het mengen van diesel met giftige stoffen binnen de wet valt, betekent niet dat Amsterdam zomaar kan wegkijken. “De uitstoot van deze African quality-diesel, dit gif, heeft desastreuze gevolgen voor de gezondheid van de bevolking. Als je daar wat aan kunt doen, dan moet je dat ook doen”, zo stelt Groen.

In het debat in de raad gaf de wethouder aan zich zorgen te maken over deze praktijk. Over de termijn waarop de Dirty Diesel de stad uit moet zijn, gaf zij echter geen duidelijkheid. Wel tekende zich een meerderheid in de raad af om uit te spreken dat Dirty Diesel in Amsterdam ongewenst is; ook staat een raadsmeerderheid positief tegenover voorstellen van GroenLinks om actie tegen het gifmengen te ondernemen. De komende raadsvergadering (over twee weken) dient GroenLinks hiervoor moties in.