Algemene Ledenvergadering 14 september 2017

Volgende week donderdag is het weer zover: onze Algemene Ledenvergadering! Er liggen belangrijke beslissingen op tafel. Wie worden onze toekomstige bestuursleden en gaan we meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe adviescommissies? Wil je er graag over meepraten? Kom dan donderdag 14 september. De deuren zijn open vanaf 19:30 uur en we beginnen om 20:00 uur in Podium Mozaïek!

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering (ALV) zal er o.m. een voorstel in stemming worden gebracht over het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam en zijn er verkiezingen voor 4 posten in het bestuur van GroenLinks Amsterdam.
Nieuwe leden of leden die voor het eerst een ALV bezoeken kunnen om 19:30 een kennismaking met het bestuur en uitleg krijgen over de gang van zaken tijdens een ALV.

De agenda is als volgt:

19:30 uur: Inloop
20:00 uur: Opening en welkom
20:04 uur: Vaststellen agenda
20:05 uur: Vaststellen notulen ALV 18 mei 2017 (zie bijlage)
20:10 uur: Vaststellen begroting 2018  (zie bijlage) en de toelichting daarop (zie bijlage)
20:20 uur: Verantwoording Kandidatencommissie (zie bijlage)
20:25 uur: Voorstellen en voordacht kandidaat-bestuursleden & stemming
21:00 uur: Pauze
21:10 uur: Inleiding & Discussie voorstel vernieuwing bestuurlijk stelsel (zie bijlage)
21:35 uur: Stemming voorstel vernieuwing bestuurlijk stelsel
21:40 uur: Uitslag verkiezingen nieuwe bestuursleden
21:45 uur: Afscheid afgetreden bestuursleden
22:00 uur: Afsluiting & borrel

Datum: 14 september 2017
Locatie: Podium Mozaïek Bos en Lommerweg 191
Inloop: 19:30 uur
Tijd: 20:00 uu -22.00 uur