Tuncer Gungordu

Diversiteitsbeleid

Gelijkheid, Respect en eerlijkheid. Dit zijn voor mij de 3 kernwaarden van elke gezonde samenleving en het gebrek hiervan was voor mij de voornaamste reden om politiek actief te worden. In een tijd dat racisme hevig om ons heen woelt, moeten wij de kracht van diversiteit laten zien. Hoe kunnen wij inclusiviteit uitstralen zonder dat we van het rascisme en diversiteitsdebat een wij/zij-tegenstelling maken? Verruwing en verharding van het maatschappelijk debat zetten al kwetsbare verhoudingen verder onder druk. Het is een beproeving om niet met een belerende vinger de schuldige aan te wijzen en desalniettemin eerlijk en duidelijk te zijn over de pijn die racisme en discriminatie veroorzaken. Deze verbindende factor zie ik als mijn belangrijkste rol binnen het bestuur.