Marlene de Regt

Politiek Personeelsbeleid

Amsterdam mag ik net een jaar mijn woonplaats noemen. Voor GroenLinks was ik eerder actief – landelijk in de werkgroep zorg en de Partijraad, en lokaal in de afgelopen bestuursperiode raadslid in Utrecht.

De idealen, die de basis vormden voor mijn keuze voor GroenLinks, liet ik natuurlijk niet achter bij Amsterdam. Ook in mijn nieuwe woonplaats wil ik me graag een bijdrage leveren aan GroenLinks – ditmaal vanuit het bestuur van de federatie.

Politiek personeelsbeleid – dat is de portefeuille in het bestuur waar ik de meeste meerwaarde kan leveren – vanuit mijn ervaring met het raadswerk, mijn professionele ervaring als manager en mijn frisse blik op het Amsterdamse.

Ik vind het belangrijk om open met alle betrokkenen het gesprek aan gaan over wat we vanuit het bestuur kunnen betekenen voor de fractie, haar individuele leden, en voor de mensen die actief zijn in de stadsdelen. Hoe kunnen we hen faciliteren - zodat ze zich ondersteund en uitgedaagd blijven voelen het beste uit zichzelf te halen en zich met plezier blijven inzetten voor het groene en het linkse. En natuurlijk gaat het bij een portefeuille politiek personeelsbeleid niet alleen om de huidige bestuursperiode – actief en gericht zoeken naar divers talent voor de toekomst staat hoog op mijn agenda.