Jorrit Nuijens

Raadslid

Mijn geboorteplaats Amsterdam is niet zomaar de geboorteplaats van GroenLinks: het is de stad waar is gevochten voor een stad voor iedereen, ongeacht afkomst of inkomen. Waar hele wijken gered zijn van de sloop door grassroots bondgenootschappen tussen krakers en bewoners. Het is de stad van anders mogen zijn. Waar ook het groen is bevochten op het grote geld. En Amsterdam staat nu opnieuw voor een keuze: gooien we Amsterdam te grabbel aan de 'vrije' markt, of blijft Amsterdam een emancipatiemachine, een sociale, groene stad van vrije mensen?

Sinds 2008 ben ik actief voor GroenLinks, altijd als campaigner en van 2010 tot 2014 als fractievoorzitter in het Centrum. We hebben met succes gestreden voor een groene en open, ruime Elandsgracht en lanceerden radicale nieuwe inrichtingsplannen voor de Munt.
Voor die tijd was ik activist in San Francisco, waar ik op de theaterschool zat. In Amsterdam ben ik bedrijfsleider in het Nautisch MKB geweest en inmiddels werk ik freelance als speechschrijver en trainer/coach in speech en debat.

Namens de gemeenteraadsfractie van GroenLinks zet ik mijn ervaring en idealisme in op de terreinen wonen, ruimtelijke ordening, en op het dossier 'drukte in de stad'. De rode draad in mijn werk als raadslid is de strijd om ruimte, ruimte voor de dingen die Amsterdam Amsterdams maken. Want die moeten we vrijwaren van de druk van de 'vrije markt' op onder meer de woningvoorraad, het groen en de creativiteit en diversiteit van de stad.

De afgelopen jaren streed ik daarom samen met bewoners voor het behoud van betaalbare woningen en gemengde buurten en wijken. Amsterdam is alleen een emancipatiemachine als de statushouder, de creatieveling, het jonge gezin en de rijkeren, naast en door elkaar kunnen wonen. De komende jaren moet de stad dan ook keihard inzetten op zoveel mogelijk nieuwe betaalbare woningen.

Met succes bestreden we dat in een groeiende stad per sé in het groen gebouwd gaat worden. Amsterdam moet kiezen voor transformatie van industriegebieden tot compacte, groene, diverse woon-werk buurten. Dat is weliswaar duurder dan bouwen in het groen, maar een toekomstbestendig Amsterdam mag wat kosten.

De komende jaren moet Amsterdam bestaande parken uitbreiden en nieuw groen aan elkaar verbinden. Het groene park dat mede dankzij GroenLinks bovenop de -door het Rijk bepaalde- verbreding van de Ring A10 bij de Zuidas zal komen is daarvan een goed voorbeeld.

Amsterdam zou geen groene emancipatiemachine zijn als we blijven toestaan dat de 'vrije' markt steeds grotere gebieden binnen de Ring vercommercialiseert tot toeristische eenheidsworst. Amsterdam is een gastvrije woonstad, maar de ruimte voor broedplaats, atelier en rafelrand moet actief worden bevochten op ontwikkelaar, touringcar en Airbnb. Met steeds meer succes vinden we daarvoor steun in de gemeenteraad.

De idealen van GroenLinks zijn verweven in de ziel van Amsterdam. Juist nu zijn die idealen harder nodig dan ooit. Ik vind het een eer én een genoegen om voor onze stad en idealen te mogen vechten.