Iris Visser

Diversiteitsbeleid

In 2007 ben ik, zoals zovelen, vanuit de provincie naar Amsterdam gekomen voor mijn studie. In de tien jaar in de stad ben ik maar liefst zes keer verhuisd en heb ik in vijf stadsdelen gewoond. Inmiddels ben ik met veel plezier neergestreken in Zuidoost, waar ik de komende jaren niet meer weg ga.

Lid van GroenLinks werd ik aan het einde van mijn studententijd. Ik was al een tijd bezig met mensenrechten, maar dan op internationaal niveau - met mijn studie Internationale betrekkingen en mijn stage bij de mensenrechtenafdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Steeds meer begon het te kriebelen hier ook op lokaal niveau iets mee te doen. Toen op een gegeven moment de Werkgroep Diversiteit werd opgericht, aarzelde ik dus ook geen moment en meldde me aan. Nu, een kleine twee jaar later ben ik bestuurslid diversiteit en in die hoedanigheid nog steeds nauw betrokken bij de werkgroep. Ik hoop dat we de banden met de vele mooie maatschappelijke organisaties die de stad rijk is verder kunnen aanhalen en samen kunnen werken aan een divers en inclusief Amsterdam- wat dát is de kracht van de stad!